Obrazovna politika

Iskustva iz online nastave

Da li metodologija tjera na kršenje zakona?

Arifa Isaković

18.01.2021

Nastavna sredstva nisu recenzirana ni odobrena. Hoće li na kraju nastavnice odgovarati za svoje pripreme, ili je inspekcija stvarno tehnološki višak?

Ilustracija: FabrikaSimf / Shutterstock.com

Prosvjetni radnici u Kantonu Sarajevo dovedeni su u situaciju da izrađuju nastavna sredstva u digitalnoj formi i time krše Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo. Naime, oni na časovima koriste nastavna sredstva koja nisu recenzirana i nisu na zvaničnom spisku odobrenih.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, u svrhu zakonskog reguliranja online nastave, dopunilo je Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo stavom prema kojem: Ministar može, u izuzetnim okolnostima (proglašenja nesreće, elementarne nepogode, prirodne nesreće, stanja neposredne ugroženosti, ratnog stanja i drugim izuzetnim situacijama) dati saglasnost školama za izvođenje online nastave. Zakonodavac je očito smatrao da je ovom dopunom online nastavu stavio u zakonski okvir, ali su iz Ministarstva istovremeno izradili Metodologiju realizacije online nastave u Kantonu Sarajevo sa smjernicama za izradu digitalnog obrazovnog sadržaja i praćenje, vrednovanje i ocjenjivanja učenika/ca. Ona sadrži upute školama za planiranje, pripremu, organizaciju i realizaciju online nastavnog procesa, što je sporno s aspekta Zakona o udžbenicima Kantona Sarajevo i Zakona o autorskim i srodnim pravima BiH.

Ukoliko se nastava izvodi prateći Metodologiju i kreiraju se vlastiti sadržaji kao nastavno sredstvo, krši se Zakon o udžbenicima Kantona Sarajevo, a pritom su prosvjetne radnice prinuđene odreći se vlastitih autorskih prava! Naime, prema Zakonu o autorskim i srodnim pravima u BiH, u autorska djela spadaju, između ostalog, i govorna djela (govori, predavanja, propovijedi i druga djela iste prirode), djela svih grana primijenjenih umjetnosti, grafičkog i industrijskog oblikovanja, fotografska djela i djela proizvedena postupkom sličnim fotografskom i prezentacije naučne, obrazovne ili tehničke prirode.

Prema Metodologiji, materijali koje izrađuju nastavnici za potrebe online nastave trebaju zadovoljiti iste kriterije (određene u Zakonu o udžbenicima) kao printani udžbenici i pomoćna sredstva. Trebaju sadržavati razne vrste zadataka, vježbi i pitanja, kao što ih imaju recenzirane i odobrene radne sveske. Osim što su nastavnice dužne izrađivati digitalne materijale sa problemskim zadacima i vježbama, od njih se očekuje i da prilagođavaju sadržaj udžbenika učenicama i učenicima s poteškoćama u razvoju! To prilagođavanje zahtijeva pisanje potpuno novog teksta, a prema Zakonu o autorskim i srodnim pravima, prilagođavanje originalnog djela također je autorsko djelo. U Zakonu o udžbenicima Kantona Sarajevo nije decidno navedeno da su udžbenici i radne sveske autorsko djelo, ali su autori udžbenika sa izdavačkim kućama zaključivali ugovore o autorskim djelima.

 

Pročitajte također - Prilog istoriji administrativnog beščašća: Djeca kao faktor planiranja u obrazovanju

 

Koliko je važno da su nastavna sredstva zvanično odobrena pokazuje Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo, član 12, stav (d), gdje piše da sve što se koristi u nastavi podliježe inspekcijskom nadzoru. Hoće li na kraju nastavnice odgovarati za svoje pripreme, ili je inspekcija zaista, kako je Školegijum ranije pisao, postala tehnološki višak?

Istini za volju – od početka pandemije niko od kolega nije se žalio da ga je posjetila inspekcija, ali mi godinama gledamo pravi rat izdavača protiv federalnog i kantonalnih ministarstava obrazovanja koja vode postupak recenziranja udžbenika i pomoćnih nastavnih sredstava i međusobnu borbu izdavačkih kuća na tržištu, brisanje udžbenika sa spiska odobrenih udžbenika zbog materijalnih grešaka. A sada, kada nastavnice u toku svog radnog vremena izrađuju udžbenike i druga pomoćna sredstva, prestaje biti bitno da li ima materijalnih, gramatičkih i pravopisnih grešaka! Osim toga, u izdavačkim kućama u izradi udžbenika i pomoćnih nastavnih sredstava, pored autorica, učestvuju ilustratori, kartografi, lektorice, grafičke urednice, dizajneri, a za potrebe online nastave od prosvjetnih radnica očekuje se da same izrađuju digitalne materijale.

Bojim se da sve to oko recenziranja i odobravanja sada nije bitno, jer digitalna nastavna sredstva ne koštaju ni Ministarstvo, ni roditelje – besplatna su zahvaljujući nastavnicima koji potroše sate i sate neplaćenog rada da ih izrade. Svi ti poslovi mudro su upakovani u zakonski obavezno pripremanje nastavnica za časove, ali nijednim zakonskim ili podzakonskim aktom nije definiran sadržaj pripreme. A samim tim što postoji Zakon o udžbenicima, priprema ne može obuhvatati izradu nastavnih sredstava. I, šta će sada zakonodavac?

Najnovije

Naida Hota-Muminović, ministrica predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja u Vladi Kantona Sarajevo

Zakoni su nam prenormirani

Rubina Čengić

Namir Ibrahimović, voditelj kurikularne reforme obrazovanja u Kantonu Sarajevo, u ostavci

Reformski akti urađeni su usprkos vlastima, a ne zahvaljujući njima

Rubina Čengić

Milioni javnog novca za besplatne udžbenike privilegiranih izdavača

Džaba analize, greške, tužbe, kad su podobni najbolji

Rubina Čengić

Državni ispit u Bosni i Hercegovini

U Brčko po prolaznu ocjenu?

Adnan Pečković

TIMSS, ususret najavljenim radionicama

Kako približiti rezultate i preporuke međunarodnog istraživanja

Nenad Veličković