#kanton sarajevo

Obrazovna politika

Novi zakon, stara nafaka

O razlozima za donošenje novog zakona o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo i zašto su oni nikakvi.

Nenad Veličković

Obrazovna politika

Ako devetogodišnje obrazovanje u Kantonu S...

Sedam minuta za tjelesno, tri za informatiku, a za fiziku manj...

Predlažem da Vlada Kantona Sarajevo zabrani STEM sistem edukacije jer su za njega istinski zainteresovani samo učenici i učenice, a...

Nusret Ahmetović

Obrazovna politika

Još malo o javnoj raspravi o kurikulumima ...

Farsa demokratskih procedura – forma bez suštine

Predlažem da nastavite spisak vlastitim iskustvima s birokratizovanim strukturama koje vas pozivaju na saradnju od opšteg interesa.

Dženeta Ajanić

Obrazovna politika

Sarajevski rektor organizuje vakcinaciju u...

Isto kao direktori preduzeća

Cilj je naći modalitet da radimo normalno, ili barem neki kombinovani model, jer će ova potpuna stagnacija imati višestruke posljed...

Rubina Čengić

Obrazovna politika

Pravilnik za zavođenje nereda u školama u ...

Za nastavnički posao nisu važne samo funkcionalne glasnice

Da bi se ispoštovao pravilnik o zapošljavanju prosvjetnih radnika, svaka škola morala bi imati i stalno zaposlene doktore nauka, a ...

Arifa Isaković

Obrazovna politika

Završena javna rasprava o nacrtima kurikul...

Loš odziv, još se ne zna ko će analizirati komentare

Za kvalitetnije obrazovanje potrebna je promjena svijesti, kaže Azra Nizić, voditeljica ekspertne grupe.

Rubina Čengić