Obrazovna politika

Inkluzivno obrazovanje u Kantonu Sarajevo

Jedan sat i jedan posto

Povećani su zahtjevi za stručnost i kompetenciju nastavnika, a u strukturi 40-satne radne sedmice za stručno usavršavanje predviđen...

Arifa Isaković

Nastavnička pitanja

U njihovim cipelama

Nastavnica u kombinovanoj nastavi

Oni koji su kreirali ovu kombinovanu nastavu zamislili su da djeca kod kuće samo vježbaju usvojeno u školi, što je nemoguće bez rev...

Edina Međić

Nova čitanja

U učionici ima raznih vrsta obrazovanja

Uloga odjeće u nastavi

Za izradu jedne pamučne košulje potrebno je 2.700 litara vode, što je ekvivalent količini koju jedna osoba pije dvije i po godine

Amna Dervišagić

Odgojni aspekti

Svjetski dan nauke za mir i razvoj u Gimna...

Nauka je važna, ali često biva zloupotrijebljena

Đaci su se složili oko zaključka da im nauka pomaže da razumiju svijet i jedni druge, a pomaže i u oblikovanju, razvoju i provedbi ...

Maksuda Muratović

Iz dječije perspektive

Loše iskustvo entuzijastične nastavnice

Mikroskop zalutao u učionicu

Moja očekivanja da će se stvoriti gužva oko mikroskopa, da će ih zanimati kako izgleda nešto uvećano barem 1.000 puta – pala su u v...

Amna Dervišagić

Metodika

Zakon radioaktivnog raspada

Kockice za jamb dobrodošle na čas fizike

Bez predznanja djeca teško usvajaju nove sadržaje, a nastavne jedinice o nuklearnoj fizici napisane su sa stanovišta stručnjaka.

Maksuda Muratović

Medijska kultura

Svjetski mediji o obrazovanju

Zašto je volontiranje korisno za djecu u neizvjesnim vremenima

U vremenima kada je toliko aspekata života van naše kontrole, volontiranje može pomoći da donekle vratimo taj isti osjećaj u svakod...

Merima Dervišić

Svezame, otvori se!

Online nastava – online čitanke

Besplatno preuzmite čitanke za 5, 6, 7, 8. i 9. razred osnovne škole.