Obrazovna politika

Loša obrazovna alternativa

Nacionalizam vs. nacionalizam

Zašto je važno da istoričari osvijeste upliv njihovih političkih uvjerenja u nauku kojom se bave?

Saša Buljević

Nastavnička pitanja

Zapisi iz učionice

Povodom malog istraživanja: kultura čitanja

Odgovori nam jasno ukazuju na to da su djeca preopterećena školskim obavezama i da je neophodno rasterećenje nastavnih planova i pr...

Mirza Ahmetović

Nova čitanja

Juval Noa Harari: Sapiens: Kratka istorija...

Knjiga koju bi trebao pročitati svaki profesor istorije jer pr...

Zbog pristupa koji potiče razvijanje kritičkog mišljenja i drugačije perspektive o istoriji, Sapiens se može primijeniti i u bh. dr...

Saša Buljević

Odgojni aspekti

Skoro pa zapis iz učionice

Mogu li odrasli bar malo biti djeca?

Iz nedovoljno razgovora proizilazi nerazumijevanje i otuđenje djeteta od vlastitih roditelja ili onih koji su mu najbliži.

Mirza Ahmetović

Iz dječije perspektive

Zamislite da ste dijete

Radni dan đaka

Zašto trinaestogodišnje dijete ima duži radni dan od odrasle osobe? Zašto nam djeca nisu nasmijana?

Edina Međić

Metodika

Rad sa teškim đacima

Najvažniji dio je klasifikacija

Kako bih sebi pomogla da opstanem u ovom okruženju, odlučila sam prelistati pedagošku literaturu i naučiti primijeniti trikove u ra...

Amna Dervišagić

Medijska kultura

Svjetski mediji o obrazovanju

Univerzitet nije zamišljen da služi ženama

Priče iz Zapadne Afrike

Merima Dervišić

Godina I, Br. 3

Školegijum desktop magazin br. 3

Preuzmite treći broj novog izdanja u našoj biblioteci — Školegijum desktop magazina.