Obrazovna politika

Osnovana zamjena za SPUS

U timu vlada dobra atmosfera

Irhad Suljić, Lejla Džinić

25.12.2018

Svaki student na Univerzitetu zna da su neki od članova trenutnog rukovodstva SPUS-a aktivni članovi stranke koja je bila na vlasti u Kantonu Sarajevo u prethodne dvije godine.

Foto: Tamisclao / Shutterstock.com

Novinari i novinarke Školegijuma kreirale su tri teksta o radu Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, organizacije u okrilju Univerziteta koja treba pomoći da studentima bude bolje, da se oni i uprava Univerziteta bolje razumiju. SPUS svake godine na svakom od fakulteta u okviru UNSA čine predstavnici studenata, no, kako stvari stoje već duže od godinu dana – sada postoji samo predsjednik SPUS-a, koji više nije ni student, i koji javno govori o tome da ode u stranku! Studenti i studentice ne sjede skrštenih ruku, ali izgleda da nemaju pečat!

Za lakše čitanje ovog feljtona, da kažemo da se u jednom tekstu govori o tome kako je SPUS došao ovdje gdje je sada, u drugom kako je SPUS radio i kako radi, a u trećem o tome šta poduzimaju studenti i studentice.

 

Predstavnici i predstavnice organizacija studenata i studentica s nekoliko fakulteta Univerziteta u Sarajevu, u cilju realiziranja zajedničkih aktivnosti koje bi ostvarile podizanje studentskih standarda na nivou UNSA, potpisali su Sporazum o saradnji studentskih organizacija Univerziteta u Sarajevu. Članom 5 ovog Sporazuma potpisnice su se obavezale da će naročito pratiti i kontrolirati rad i zakonito djelovanje Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu. 

Potpisnici Sporazuma su Fakultet političkih nauka, Prirodno-matematički fakultet, Mašinski fakultet, Arhitektonski fakultet, Građevinski fakultet, Fakultet islamskih nauka, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Filozofski fakultet, Fakultet za kriminalistiku i Stomatološki fakultet, te Akademija scenskih umjetnosti, Akademija likovnih umjetnosti i Muzička akademija. 

Predsjednik Vijeća studenata Mašinskog fakulteta Mašinac Vedad Štaljo bio je član Izvršnog odbora SPUS-a na poziciji predsjednika Komisije za naučno-istraživački rad i podnio je ostavku.

Razlog za moju ostavku je vrlo jednostavan – mandat mi je istekao u maju 2018. godine i nisam želio da budem član nekog odbora kome je istekao mandat i koji treba da zastupa interese studenata na legalan način. Što se tiče rada trenutnog rukovodstva SPUS-a, smatram da apsolutno nije demokratski jer je organizacija Skupštine blokirana već više od pola godine. Da li je zakonito, zaista nisam siguran, nisam pravnik, ali trenutno rukovodstvo se poziva na V. D. rukovođenje, iako u Statutu SPUS-a taj termin nije definisan. Kad je riječ o radu trenutnog rukovodstva SPUS-a – to ne bih pretjerano komentarisao. Smatram da rukovodstva, kao i bilo kakvog rada, nema i da on ne postoji, kaže Štaljo.

Studentica Fakulteta islamskih nauka i Fakulteta političkih nauka Adla Mulić također je bila članica rukovodstva SPUS-a na poziciji sekretarke.

Ostavku na mjesto sekretarke Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu podnijela sam u znak protesta radi neodržavanja Skupštine. Naime, na pomenutu funkciju imenovana sam 2. maja 2017, na mandat od godinu dana, tako da je od isteka mog mandata prošlo više od sedam mjeseci. Smatram ovakvo ponašanje rukovodstva krajnje neodgovornim i opasnim za sve studente i studentice Univerziteta u Sarajevu, kaže Adla Mulić. Pojašnjava da je, u nedostatku zajedničkog studentskog predstavničkog tijela, petnaest organizacija potpisalo Sporazum o saradnji studentskih organizacija Univerziteta u Sarajevu.

Potpisnice Sporazuma obavezale su se da će zajednički raditi na ostvarenju svojih ciljeva. Organizacija međunarodnih kongresa, simpozija, konferencija, međusobno povezivanje studenata i studentskih organizacija na UNSA, razmjena znanja i iskustva, te provođenje zajedničkih projekata samo su dio ciljeva ove lijepe priče. Izuzetno me raduje to što je ova grupa aktivista fokusirana na studente i njihov standard u svakom smislu te riječi, kaže Adla Mulić i naglašava da u timu vlada pozitivna atmosfera, uvažavamo različitosti, imamo jasne ciljeve, te otvorenu komunikaciju koja doprinosi efikasnom donošenju odluka.

 

Student prve godine drugog ciklusa politologije na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Mahir Cvrk trenutno je predstavnik studentske asocijacije Fakulteta političkih nauka Spona.

SPUS u posljednje dvije godine, ako ćemo gledati samo ovaj saziv otkako se ja aktivno bavim studentskim aktivizmom, skoro da ništa nije uradio za studente. Sudjelovali su u izradi Zakona o visokom obrazovanju, u kojem je jedina pozitivna stvar prenošenje dva ispita u narednu godinu i omogućavanje socijalnog roka koji nije čak ni ispitni, nego je rok na kome se može polagati samo jedan predmet u slučaju da ti je samo jedan ostao, pojašnjava Cvrk.

On se, sa još nekoliko ljudi, nalazi na fotografiji objavljenoj na društvenim mrežama, uz zahtjev za održavanje Skupštine SPUS-a, za koju je predsjednik SPUS-a Merim Serdarević izjavio da na njoj nisu predstavnici i predstavnice fakulteta, odnosno da su to nelegalni ili samoprozvani studenti, predstavnici fakulteta, i da ih podržavaju vladajuće strukture.

Mislim da svaki student na Univerzitetu zna da su neki od članova trenutnog rukovodstva SPUS-a aktivni članovi stranke. S obzirom na to da se radi o stranci koja je bila na vlasti u Kantonu Sarajevo u prethodne dvije godine, mislim da je jako neozbiljno od predstavnika Studentskog parlamenta izgovoriti jednu takvu rečenicu, jer, da je to istina, mi bismo bili stranačke kolege ili simpatizeri iste stranke. Što se tiče osoba koje su na slici, radi se o predstavnicima studentskih asocijacija s različitih fakulteta Univerziteta u Sarajevu koji su odlučili da je došlo vrijeme da se raspišu izbori u SPUS-u. Ta odluka nije pala s neba, nije upućena u vidu direktive neke od stranaka, nego jednostavno našim zanimanjem za studentski aktivizam i čitanjem Statuta SPUS-a, te korištenjem zdravog razuma, pojašnjava Cvrk.

Na pitanje koji su uvjeti za održavanje jedne skupštine, jer Merim Serdarević tvrdi da se nisu stvorili uvjeti za sazivanje Skupštine SPUS-A, Cvrk kaže da pravni akti koji bi trebali da definišu uvjete o sazivanju skupštine nisu nikada doneseni.

Zašto nisu doneseni – na to moraju odgovoriti ljudi koji su u trenutnom sazivu rukovodstva SPUS-a. Statut SPUS-a jasno propisuje šta se dešava u slučaju kada takvi akti nisu doneseni. Sve ostale odluke, sve ostale stvari koje nisu definisane Statutom ili nekim drugim aktima, donosi Izvršni odbor SPUS-a. Izvršni odbor može da odredi uslove kada želi da saziva Skupštinu, kaže Cvrk i zaključuje da rukovodstvo Studentskog parlamenta UNSA mora odgovoriti zašto nije definisalo uslove i zašto nije donijelo odluku o sazivanju Skupštine.

Najnovije

Posjete spomen-obilježjima grade nekulturu sjećanja

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS krši Dejtonski mirovni sporazum

Mumić Iskra

Standardno loša provedba standarda

Neke škole prazne, neke prenapučene

Fontoplumo

Izbijanje iz pojma

Ne vjeruj načelnicima ni kad darove nose...

Svjetlana Nedimović

Povodom poziva nastavnicima/ama da prijave greške u udžbenicima

Sedlanje mrtvog konja

Nenad Veličković

Besplatni udžbenici u Kantonu Sarajevo

I ove godine milioni za neupotrebljive udžbenike

Nastavnica na raspustu