Obrazovna politika

PISA 2018 na licu mjesta

Da djeci koja dolaze bude bolje

Kako se odvijao proces PISA 2018 testiranja u Mješovitoj mašinskoj školi u Tuzli

Osman Zukić

Nastavnička pitanja

Dnevnik iz prosvjete

I nastavniku je glava ponekad puna pitanja

Iako sam položio više od osamdeset ispita na fakultetu – ni na jednom predmetu nismo razgovarali šta stvarno uraditi s problematičn...

Pipirepka

Nova čitanja

Javna tribina Udruženja EUROCLIO HIP BiH

Alternativni kurikulum za historiju/istoriju/povijest u BiH

Nastavnici misle da bi jedan od bitnih segmenata projekta trebao biti obezbjeđivanje više slobode za nastavnike i profesore na časo...

Saša Buljević

Odgojni aspekti

Us and Them

Posljednja izbjeglica

Koje bi se poruke s nedavno održanog koncerta Rogera Watersa u Zagrebu mogle iskoristiti u školi?

Osman Zukić

Iz dječije perspektive

Svijet obrazovanja

Američki nastavnici sami kupuju pribor za nastavu

Strana štampa o obrazovanju: Kakva su najnovija istraživanja i vijesti iz Velike Britanije, Škotske i Sjedinjenih Američkih Država

Merima Dervišić

Metodika

Inkluzija na filmu

Posjeta kinu kao povod za restigmatizaciju

Šta se desi kada vannastavne aktivnosti nisu dobro planirane? Kako je gledanje filma 'Wonder' proizvelo efekat suprotan od željenog?

Merima Ražanica

Medijska kultura

(PRESS)edmica u tragovima, 15.05-22.05.

Kad se ministrima ne da nagraditi

Ekstremne mature, nestimulativne stimulacije i diplome bez pečata

Školegijum redakcija

Izbori za obrazovanje

Intervju s Elmedinom Konakovićem

Konaković: Moje opredjeljenje je obrazovanje kao temelj društva

O naslijeđenim – i proslijeđenim – aspektima bh. obrazovanja, internom funkcionisanju politike, provođenju zakona i administracije ...

Rubina Čengić