Obrazovna politika

Anketa o povjerenju u obrazovne sindikate

Čelnici sindikata rade prvenstveno za svoju korist, a ne za ra...

Sindikat nije osoba i ne može i ne smije se svesti na rukovodioca i na pružanje usluga članovima.

Marina Stojaković

Nastavnička pitanja

Radmila Rangelov Jusović, izvršna direktor...

Obrazovanje je prostor za rast

Inovativnost i kreativnost mogu biti hologramski prikaz svemira u prostoru, klub kritičkog mišljenja, a ponekad i kampovanje i spav...

Rubina Čengić

Nova čitanja

Obične junakinje: Irena Sendler, Diana Budisavljević, Kate Evans

Dejan Ilić

Odgojni aspekti

Diptih o vaspitanju (pred početak nove ško...

Dva citata i jedno lukavo pitanje

U školskom internatu, kao i u vojsci, kao i na robiji, mnogo ljudi živi u ravnopravnom položaju ILI Škola bi morala da zna i hoće o...

Nenad Veličković

Iz dječije perspektive

O internetskom nasilju ili cyber napadima ...

Posljedice mogu biti veće od fizičkog međuvršnjačkog nasilja

Budući da nasilnik može ostati anoniman, velikom broju djece ta činjenica služi kao poticaj da budu nasilna, iako se inače ne bi ta...

Rubina Čengić

Metodika

Nauka i umjetnost u funkciji razvoja đaka

Lov na svjetlost ili svjetlopis trebao bi biti dio nastave

Vjerujem da fotografija pomaže djeci da promijene svoj doživljaj zakona fizike kao mnoštva teških, dosadnih i nerazumljivih formula.

Amna Dervišagić

Medijska kultura

Svjetski mediji o obrazovanju

Djeca koja odrastaju u zelenilu imaju viši IQ

Za đake osnovnih škola zelenilo u domovima, na putu do škole i u školi znači bolju radnu memoriju i veći raspon pažnje, jer je mlad...

Merima Dervišić

Svezame, otvori se!

Online nastava – online čitanke

Besplatno preuzmite čitanke za 5, 6, 7, 8. i 9. razred osnovne škole.