Obrazovna politika

Pokreni i promijeni u Brčkom

Pomiriti obrazovanje i tržište rada

Na pitanja ko i zašto je kočio Zakon o visokom obrazovanju u Brčko distriktu, Osmanović odgovara:

Adnan Pečković

Nastavnička pitanja

Zapisi iz učionice

Bioritam

Djeca bi voljela i duže odmore, kraće časove, učenje bez ocjenjivanja i ko zna šta sve još. Ko će njima ugoditi!?

Mirza Ahmetović

Nova čitanja

MetaFora / 5

Dara više ne stanuje ovdje

Pravda se spotakla o postratnu anarhiju, pala na neuračunljivost počinioca i slomila zube na nacionalnosti žrtve.

Enes Kurtović

Odgojni aspekti

Zapisi iz učionice

Škola u prirodi

Dvoje učenika je iskazalo afirmativan stav prema ratu. Pitao sam ih zbog čega ga tako doživljavaju, ali mi nisu znali objasniti.

Mirza Ahmetović

Iz dječije perspektive

Elisabeth Ella Hrgić, učenica jedne od dvi...

Nisu imali hrabrosti da nam kažu da smo razdvojeni po nacional...

Kad više pažnje posvetiš tome da sagradiš što višu ogradu, a manje tome da dijete naučiš toleranciji i poštivanju tuđeg, zakazao si...

Anes Osmić

Metodika

Intervju: Klaudija Kraft, Odsjek za savrem...

Učenje o rodnim identitetima će pomoći učenicima da kritički m...

Moramo istražiti na koji način etnicitet, klasa, rodna pripadnost i slično utiču na samosvjesnost individue i percepciju istorijski...

Saša Buljević

Medijska kultura

Svjetski mediji o obrazovanju

Djevojčice ne biraju STEM predmete jer su bolje u čitanju

Iako im ide i matematika i čitanje, djevojčice se odlučuju za društvene nauke jer im je karijera u ovim poljima pristupačnija, navo...

Merima Dervišić

Godina I, Br. 2

Školegijum desktop magazin br. 2

Preuzmite drugi broj novog izdanja u našoj biblioteci — Školegijum desktop magazina.