Obrazovna politika

Alma Strika, studentica Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu i bivša članica Izvršnog odbora SPUS-a

SPUS više nema pravo donositi odluke, ali ih donosi

Irhad Suljić, Lejla Džinić

25.12.2018

Na posljednjoj sjednici Izvršnog odbora predsjednik je izjavio da ima puno pravo donositi odluke i bez sjednica Izvršnog odbora – to je nezakonita autonomija.

Foto: Školegijum

Novinari i novinarke Školegijuma kreirale su tri teksta o radu Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, organizacije u okrilju Univerziteta koja treba pomoći da studentima bude bolje, da se oni i uprava Univerziteta bolje razumiju. SPUS svake godine na svakom od fakulteta u okviru UNSA čine predstavnici studenata, no, kako stvari stoje već duže od godinu dana – sada postoji samo predsjednik SPUS-a, koji više nije ni student, i koji javno govori o tome da ode u stranku! Studenti i studentice ne sjede skrštenih ruku, ali izgleda da nemaju pečat!

Za lakše čitanje ovog feljtona, da kažemo da se u jednom tekstu govori o tome kako je SPUS došao ovdje gdje je sada, u drugom kako je SPUS radio i kako radi, a u trećem o tome šta poduzimaju studenti i studentice.

 

Alma Strika, studentica Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu je zamjenica predsjednika Asocijacije studenata arhitekture. Bila je članica Izvršnog odbora SPUS-a i na poziciji predsjednice Komisije za informisanje i odnose s javnošću na kojoj je dala ostavku, a za portal Školegijum otkriva zašto.

 

Vi ste u SPUS-u bili na poziciji predsjednice Komisije za informisanje i odnose s javnošću. Koliko dugo ste bili na toj poziciji i zašto ste dali ostavku?

Moj mandat je počeo na Skupštini 26. aprila 2017. godine. Na poziciji sam bila cijeli mandat, plus šest mjeseci tehničkog mandata. Razlog zbog kojeg sam dala ostavku, i zašto tek nakon šest mjeseci, jeste taj što smo čekali sazivanje nove Skupštine. Na osnovu Statuta SPUS-a predsjednik Skupštine saziva Skupštinu ukoliko to zahtijeva jedna trećina delegata. Ako on to ne učini tad, može uraditi u junu 2018. godine, nakon isteka godine od registracije starog rukovodstva u Ministarstvu pravde. Na zahtjev za sazivanje Skupštine nismo dobili nikakav odgovor. Ja sam shvatila da želim ostati da, onoliko koliko mogu, iznutra utičem da se Skupština što prije sazove. Međutim, svi naši zahtjevi su ignorisani. Posljednji sastanak bio je onaj na kojem je izabran novi student prorektor u aprilu, dok je naš mandat još uvijek bio validan. Nakon toga nije bilo sastanaka, dok nismo počeli vršiti pritisak svaki dan. Kada je sazvan sastanak, krajem septembra, iako smo željeli da Skupština bude prije oktobarskih izbora, iz nekih nama nepoznatih razloga dogovoreno je da to ipak bude poslije oktobarskih izbora. Na tome je insistirao predsjednik i imao je podršku većine, pa je dogovoreno da Skupština bude 12. oktobra i da se do tog datuma završi sva procedura izbora delegata u udruženjima studenata na fakultetima i konkursna procedura. Ja sam dobila zaduženje da kontaktiram predsjednika Skupštine, i u tom trenutku sam željela da se posvetim organizaciji svega što je potrebno: pripremila sam materijal i proslijedila predsjedniku, ali on, nažalost, nije imao vremena da se posveti tome, te je meni dao ovlaštenje da to uradim. Svako udruženje je odabralo svoje delegate, i predsjednik Skupštine trebao je objaviti konkurs za mjesta koja se biraju na Skupštini, ali se to nije desilo. Prolazio je dan za danom i mi nismo dobijali objašnjenje, osim da će biti. Onda sam dobila poruku da se ne bavim dalje tim, da će to predsjednik Skupštine i predsjednik Udruženja uraditi. Prošlo je dvadesetak dana, prošao je i taj 12. oktobar, koji je čak i na Senatu iznesen kao datum Skupštine. Osjećala sam ogromnu moralnu odgovornost prema studentima, prije svega, a i zbog činjenice da nisam ni na koji način mogla uticati ni na šta. A i moj mandat je istekao u aprilu, pa sam odlučila da podnesem ostavku.

 

Da li SPUS funkcioniše ili radi onako kako se predstavlja – u službi studenata i studentica?

Koliko znam, ne postoji nijedan studentski zahtjev vezan za studentske probleme koji se dešavaju na fakultetima, u studentskim domovima ili studentskoj poliklinici na koji se SPUS oglušio, jer sam bila PR udruženja i administratorica Facebook stranice, odgovarala na poruke i pratila zahtjeve studenata i studentica. Svi zahtjevi koji se odnose na veće probleme na Univerzitetu završe na Senatu, a SPUS se izbori da oni prođu. Međutim, moje gledanje je da se može raditi na drugačiji način i biti efikasniji i vidljiviji studentima, da bude više javno. S druge strane, mnogi zahtjevi koji dođu do SPUS-a nisu u njegovoj nadležnosti, njih trebaju rješavati matična udruženja fakulteta, pa, ukoliko je taj problem veći – delegirati dalje. To su problemi sistematizacije unutar SPUS-a, udruženja i njihove (ne)saradnje, koji se nisu rješavali. Ali se od muhe pravi slon – neke stvari, koje lako prođu i za koje uopšte nema potrebe da se diže hajka, završe kao ogromne pobjede SPUS-a. Primjer su uslovni predmeti na dva fakulteta, koje nije bilo potrebno rješavati na Senatu, a predstavljaju se kao pobjeda.

 

Šta je urađeno za studentice i studente dok ste Vi bili u SPUS-u?

Izdvojila bih projekte kolege iz Komisije za naučno-istraživački rad Vedada Štalje, koji je uradio kurs AutoCADa i kurs 3D modeliranja za početnike. Kolegica Rijana Jusufbegović radila je kurseve jezika, ja sam uradila fotokonkurs za sve studente i studentice Univerziteta. To su najkonkretnije stvari koje su urađene, sve ostalo je iz šupljeg u prazno. Postoje komisije koje nisu ništa uradile, nisu uspjele ni vlastiti plan i program napisati u roku od godinu dana i već sedam mjeseci ovog nezakonitog tehničkog mandata.

 

Plaćaju li studenti i studentice pohađanje kurseva koje organizuje SPUS? Koliko plaćaju? Koliki je honorar predavačima? Da li rukovodstvo volonterski drži radionice ili ima neku naknadu za to?

Poznato mi je da se pohađanje kurseva plaća i da je iznos minimalan, te da ide za osnovne potrebe projekta. O detaljima ne znam jer se razlikuju po projektu.

 

Ima li SPUS zvanični statut i, ako ima, gdje se može naći? Naime, prema članu 26 Zakona o studentskom organizovanju, najviši akt SPVU-e je statut.

Ima, i on bi trebao biti javno dostupan. Nakon što smo preuzeli mandat, trebalo nam je pola godine da kao članovi Udruženja izmolimo da dobijemo Statut. Sekretar udruženja, koji treba da piše odluku, nije imao pristup Statutu. Statut je objavljen na Facebook stranici, tačnije link je objavljen – znam jer sam dobijala notifikacije, pošto sam i ja jedna od administratorica Facebook stranice, pa sam gledala o čemu se radi. Ali, kako postoji ta mogućnost u opcijama, promijenjen je datum objave na Facebooku i postavljeno je da je Statut objavljen šest mjeseci ranije, što nije istina. To je jedan pokušaj malverzacije, kako bi mogli reći: Mi smo objavili Statut, vi ga niste vidjeli. Statut postoji negdje u postovima na Facebook stranici SPUS-a i moguće ga je pronaći kada se podrobno skrola njihov zid, ali je nepotpisan. Na prošlogodišnjoj Skupštini, u aprilu 2017, delegatima je prezentirano da treba izmijeniti tri člana Statuta. Te izmjene nisu bile pripremljene, ali su nam ukratko objasnili o čemu se radi i mi smo pristali, pošto su nam rekli da su Ministarstvo i Univerzitet naložili da se to uradi, ali smo tražili da nam nakon Skupštine dostave stari i novi Statut, ili samo izmjene. Kada smo dobili novi tekst shvatili smo da je tu promijenjeno nekoliko članova, između ostalog i član u kome piše da ukoliko Predsjednik Skupštine ili Izvršni odbor na zahtjev jedne trećine delegata ne sazovu Skupštinu u roku petnaest dana, Skupštinu mogu sazvati predlagači. Taj član je promijenjen i sada stoji da delegati mogu samo zahtijevati, a sazvati Predsjednik Skupštine ili nakon petnaest dana Predsjednik Udruženja.

 

Da li SPUS ima finansijski izvještaj koji mora podnijeti nekome?

Na Skupštini kojoj sam ja prisustvovala nije usvajan nikakav finansijski izvještaj. To je uradila prethodna Skupština, kada je Merim Serdarević preuzeo mandat. Na sastanku krajem septembra Serdarević je rekao da su spremni finansijski izvještaji za njegov mandat, da je pripremio izvještaj o svom radu i da će sve biti prezentovano 12. oktobra. To se nije desilo.

 

Ima li SPUS pravilnik, neki vid etičkog kodeksa koji obavezuje članove i članice rukovodstva da se ponašaju na određeni način?

U arhivu SPUS-a ne postoji nikakav pravilnik, ni za šta...

 

Ni o radu?

Ni za šta. Ja uvide niti u jedan pravilnik nisam imala, niti se ikad oslanjalo na bilo kakav pravilnik, uvijek samo na Statut i na zakone.

 

Znate li možda koji su pravilnici potrebni?

Pravilnik o radu Skupštine, pravilnik o radu Izvršnog odbora, pravilnik po kojem se određuje način izbora delegata u Skupštini, jer Izvršni odbor donosi odluku o broju delegata svake godine, i s kojeg fakulteta treba da bude koliko delegata. Ne postoje mehanizmi niti pravila po kojima se to određuje, nego je to neki interni dogovor unutar Izvršnog odbora u odnosu na broj studenata i studentica na fakultetima.

 

Koliko često se sastaje Skupština SPUS-a, koliko dugo traju sastanci, je li agenda unaprijed dostupna i postoji li zapisnik koji je javno dostupan svim studentima i studenticama? Ako postoji, na kojem je linku?

Prema Statutu SPUS-a, Skupština mora zasjedati minimalno jednom godišnje. Posljednja je bila u aprilu 2017. godine, a sada je 2018. na isteku i oni imaju još desetak dana da ispune tu obavezu da 2018. godine održe jednu Skupštinu. Ne postoji uopšte Poslovnik o radu Skupštine koji određuje koliko će vremenski sastanci trajati. Dnevni red se unaprijed dostavlja delegatima, a delegati koji dolaze iz matičnog udruženja trebali bi dostaviti dnevni red studentima i studenticama. SPUS obavijesti predstavnike godina i odbore asocijacije/udruženja, to udruženje donese odluku na koji način će nastupiti na Skupštini. Poziv i dnevni red nikada nisu javno objavljeni, samo e-mailom poslani delegatima na Skupštini. Zapisnik ne postoji, samo se materijal za sljedeću skupštinu dostavlja delegatima na usvajanje.

 

Može li neko ko nije student biti u rukovodstvu SPUS-a, i da li Vi znate nekoga ko je bio u rukovodstvu, a da nije imao status studenta?

Članovi SPUS-a su svi oni koji plate članarinu od 5 KM, a ukoliko su izabrani na određenu funkciju i u međuvremenu završe studij, ostaju na toj funkciji u tehničkom mandatu do sljedeće Skupštine. Na prvoj sljedećoj Skupštini biraju se novi ljudi na ta mjesta. Trenutni predsjednik Skupštine izabran je u aprilu 2017. godine, a fakultet je završio u julu iste godine, dva i po mjeseca od početka mandata. On već godinu i pet mjeseci nije student, ali i dalje je na funkciji. Tehnički mandat mu je završio u aprilu ove godine i ja ne znam kako da nazovem ovaj period od aprila do decembra. Istekla mu je godina dana mandata, nije student već godinu i pet mjeseci. Obaveza rukovodstva bila je da u aprilu sazove Skupštinu, jer je predsjednik Skupštine završio fakultet i istekao mu je mandat od godinu dana, i prošla je godina od održavanja Skupštine u aprilu 2017. godine.

 

Postoji li neko nadzorno tijelo zaduženo da prati rad SPUS-a i ukazuje na eventualne nepravilnosti, pa ih po potrebi sankcioniše? Ako postoji – da li su studentima i studenticama dostupne odluke tog nadzornog tijela i gdje se mogu naći?

Prema Statutu, ne postoji takvo tijelo.

 

Da li biste Vi dodali nešto što Vas nismo uspjeli pitati, ili što mislite da bi bilo važno reći?

Pored ostavke koju sam ja podnijela, ostavku je podnijela sekretarka udruženja Adla Mulić i predsjednik Komisije za naučno-istraživački rad Vedad Štaljo, predsjednica Komisije za studentski standard i praksu Tijana Zukić, te predsjednik Komisije za zdravstvo Melis Aščić. Osim toga, u SPUS-u odavno nije upražnjeno mjesto predsjednice Komisije za sport, jer je predsjednica te Komisije završila fakultet i dobila posao na Univerzitetu kao asistentica. Izvršni odbor trenutno ima šest članova i SPUS nema više pravo donositi odluke. Eventualno bi Skupština mogla donijeti neke odluke u korist studenata i udruženja, ali je sada glavni zadatak održati Skupštinu. No, koliko ja znam, SPUS i dalje donosi odluke, od tih šest članova koji trenutno čine izvršni odbor SPUS-a jedan uopšte ne živi u BiH i više nije student, tako da je upitno na koji način se donose odluke. Dodala bih još i da je na posljednjoj sjednici Izvršnog odbora predsjednik izjavio da on ima puno pravo donositi odluke i bez sjednica Izvršnog odbora. To je po mom mišljenju nezakonita autonomija. Zapitala sam se koliko je odluka doneseno na taj način, bez izjašnjavanja Izvršnog odbora, jer u SPUS-u vjerovatno još uvijek donose odluke o kojima se niko ne izjašnjava.

Najnovije

Posjete spomen-obilježjima grade nekulturu sjećanja

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS krši Dejtonski mirovni sporazum

Mumić Iskra

Standardno loša provedba standarda

Neke škole prazne, neke prenapučene

Fontoplumo

Izbijanje iz pojma

Ne vjeruj načelnicima ni kad darove nose...

Svjetlana Nedimović

Povodom poziva nastavnicima/ama da prijave greške u udžbenicima

Sedlanje mrtvog konja

Nenad Veličković

Besplatni udžbenici u Kantonu Sarajevo

I ove godine milioni za neupotrebljive udžbenike

Nastavnica na raspustu