Iz dječije perspektive

Istraživački rad studenata o ergonomiji online nastave

Škole treba otvoriti

06.05.2021

56% đaka osnovne i 73% srednje škole u posljednjih 12 mjeseci osjetilo je bolove u mišićno-skeletnom sistemu

Ilustracija: Veja / Shutterstock.com

Autorice: Ena Smajović, Amina Adrović, Amna Buljušmić, Melisa Kecanović, Tarik Pračić i profesorica Dženana Husremović

Pandemija COVID–19 donijela je sa sobom veliki broj problema vezanih za online nastavu. Od 11. 3. 2020. godine učenice i studenti boravili su jako malo ili nimalo u učionicama. Njihovo učenje i rad vezani su za kućni prostor i uvjete koji su daleko od idealnih – stolice, stolovi, osvjetljenje, buka, toplota prostorija – sve su to faktori okruženja koji uveliko utječu na kvalitet učenja i zdravlja naše djece.

Tarik Pračić, Ena Smajović, Amina Adrović, Amna Buljušmić, Melisa Kecanović, studentice treće godine psihologije, dobile su zadatak da pripreme pregled ergonomskih problema s kojima se susreću djeca i mladi širom svijeta i fizičkih problema nastalih kao posljedica neadekvatnog položaja tijela. Radeći na svom zadatku, shvatile su da nema smisla samo pregledati tuđe podatke i zato su provele ispitivanje kako bi vidjele da li se i naša djeca susreću sa sličnim problemima kao njihovi vršnjaci širom svijeta.

Pripremile su anketu s različitim pitanjima kako bi prikupile osnovne podatke o nivou fizičke aktivnosti đaka na sedmičnom nivou, izmjenama u fizičkim aktivnostima uzrokovanim okolnostima nastalim COVID-19 pandemijom, bolovima u mišićno-skeletnom sistemu u posljednjih 12 mjeseci, mišljenja o njihovoj povezanosti s online uvjetima obrazovanja i življenja, sedmičnom vremenu utrošenom ispred računara, prakticiranju pravilnog držanja tijela, zadovoljstvu ergonomskim karakteristikama učionica i domova, nivou produktivnosti u domovima, te o zadovoljstvu procesom učenja.

U anketi su učestvovala 142 učenika srednje škole i 50 učenika osnovne škole.

Pozitivna vijest je da više od pola ispitanih đaka osnovnih i srednjih škola sedmično minimalno dva i po sata obavlja fizičke aktivnosti umjerene težine, poput brzog hodanja, vožnje bicikla, plesa, košenja trave, planinarenja i rolanja, ili intenzivnije (sportski treninzi). Đaci osnovnih škola u većem procentu prakticiraju ove aktivnosti nego oni stariji, što je vjerovatno rezultat uključenosti roditelja u organiziranje fizičkih aktivnosti (vožnje na treninge, zajedničke fizičke aktivnosti i slično).

Međutim, ostale vijesti nisu pozitivne. Naime, 63% đaka osnovne i 73% srednje škole prijavilo je da se njihova fizička aktivnost značajno smanjila tokom pandemije COVID-19; 20% učenika srednje škole smatra da su stres i fizička aktivnost povezani, odnosno da visok nivo stresa uzrokuje smanjenje nivoa fizičke aktivnosti i obrnuto.

Također, 56% učenika osnovne i 73% srednje škole u posljednjih 12 mjeseci osjetilo je bolove u mišićno-skeletnom sistemu. Učenice srednje škole najviše bolova osjetile su u području vrata (60%), gornjeg dijela leđa (51%), ramena (42%), te donjeg dijela leđa (65%). Učenice osnovne škole najviše bolova osjetile su u području vrata (27%), donjeg dijela leđa (23%), u koljenima (30%), te u gležnjevima stopala i u stopalima (20%); 60% učenika osnovne škole smatra da su doživljeni bolovi uzrokovani ili povećani uvjetima online školovanja i okruženja, dok njihovo mišljenje dijeli 47% učenika srednje škole.

Učenici i osnovnih i srednjih škola sedmično provode više od 20 sati za elektroničkim uređajima (mobitelima, tabletima, računarima). Da pravilno drži tijelo prilikom korištenja računara smatra 66% učenika srednje škole, ali je jako mali broj njih zadovoljan ergonomskim karakteristikama svojih učionica (samo 6%); 51% srednjoškolaca smatra da su ergonomske karakteristike njihovih domova povoljnije od onih u školi.

Kod učenika osnovnih škola situacija je drugačija. Njih 70% zadovoljno je ergonomskim karakteristikama svojih učionica, a 58% smatra da su one bolje od onih u domovima.

Zabrinjavajuće je da 37% đaka srednje škole misli kako uopće ne postiže identičan nivo produktivnosti u kućnim uvjetima u odnosu na nastavu u učionici. Samo 10% njih smatra da imaju jednaku produktivnost. Kod djece osnovnih škola ovi procenti su i viši: 64% učenika vjeruje da ne postiže identičan nivo produktivnosti u kućnim uvjetima.

Više od polovine srednjoškolaca uviđa vezu između fizičkog okruženja u kući i motivacije za učenjem, a 75% učenica osnovnih i srednjih škola prijavljuje da ih nivo buke ometa u radu i učenju.

U ovom studentskom radu osigurani su dodatni podaci o tome kako pomoći djeci da održe fizičko zdravlje i produktivnost tokom online nastave.

Učenice i učenici sedmično trebaju ulagati minimalno preporučeno vrijeme za fizičku aktivnost, što je izuzetno bitno za njihovo zdravlje, pogotovo u uvjetima pandemije. Primjetno je da đaci, naročito srednjih škola, imaju bolove u dijelovima mišićno-skeletnog sistema koji su uzrokovani online uvjetima školovanja i sjedećim načinom života. Sedmično provode daleko više od preporučenog vremena za računarima, što je očekivano budući da je školovanje premješteno u online okruženje. Nedovoljan broj đaka pravilno drži tijelo prilikom korištenja računara, što predstavlja rizik za pogoršanje bolova u mišićno-skeletnom sistemu. Buka je veliki problem u kućnom okruženju. Činjenica da učenici smatraju kako ne postižu zadovoljavajući nivo produktivnosti u domovima ukazuje na potrebu za pronalaženjem načina da se vrate u škole.

Online uvjeti učenja i podučavanja ostavljaju trag na mišićno-skeletnom sistemu učenika i učenica, i potrebno je u što skorijem roku razviti sadržaje dostupne svim đacima, koji će ih podsjećati na važnost pravilnog držanja tijela i ruku na računaru, na važnost kratkih i čestih odmora, vježbi između i nakon časova, kako bi spriječili stvaranje loših navika i prevenirali niz težih problema izazvanih neadekvatnim uređenjem radnog prostora.

Najnovije

Tin Bender Dobardžić, istraživač

Država ima obavezu da djecu nauči o demokratiji i pravima

Školegijum redakcija

Udžbenik fizike za drugi razred gimnazije

Dostupan jedan, a kao nijedan

Amna Dervišagić

Kad je dijete nadareno

Ministarstvo nema posebne programe i škole ništa ne nude

L. Pi.

U njihovim cipelama

Zašto djeca ne vole školu

Edina Međić

Wellcome PISA

Potrošačka korpa i obrazovno smeće

Enes Kurtović