Nova čitanja

Online lice škola No. 2

Vodi se računa o pristupu putem mobilnih telefona

Andrej Arkoš

15.09.2023

S nadom da ćemo pomoći da škole što uspješnije komuniciraju sa zajednicom, nastavljamo ocjenjivati funkcionalnosti, dostupnosti i sadržajnosti internet-stranica.

Ilustracija: Pixabay

Druge sedmice školske 2023/24. godine u ocjenjivanju su učestvovale Meša Selimović, Zenica; OŠ Rainci Gornji, Kalesija; OŠ Džemaludin Čaušević, Sarajevo; OŠ Branko Ćopić, Prnjavor i OŠ Kardinala Stepinca, Neum.

 

1. Proljeće u septembru

Osnovna škola Meša Selimović, Zenica (https://osmesaze.edu.ba/)

Niska ocjena od 25 bodova za internet-stranicu ove škole. Vrlo je jednostavna, uz brzu navigaciju kroz ponuđene sadržaje, ali bez rubrika i tema koje se usredotočuju na obrazovanje. Navedeni su ciljevi škole, uz kratak istorijat sažet u tri rečenice i bilješku o piscu po kome se škola zove. 

Uzak je izbor sadržaja, našli smo samo nekoliko neažuriranih, nekompletnih i nepotpisanih vijesti. U rubrikama ne nalazimo korisne informacije, možemo pročitati obavijest o dolasku proljeća u školsko dvorište ili kratak tekst o tome šta su nastavnice i nastavnici radili tokom raspusta.

Nisu dostupni zakoni i pravilnici, informacije o mjerama sigurnosti ili formular za žalbe i prijave. Uz spisak zaposlenih nema podataka o stručnoj spremi.

Izostavljene su potrebne informacije vezane za nastavu, kao što je raspored časova i konsultacija, godišnji plan rada i nastavni planovi i programi.

Nismo našli ni linkove na korisne sadržaje ili nastavne materijale.

 

2. Praktično i jasno

Osnovna škola Rainci Gornji, Kalesija (https://osrainci.ba/)

Stranica je osvojila 52 boda. Sa jasnim nazivima rubrika i podrubrika, navigacija je praktična.

Iako nema knjige pohvala i žalbi, istaknuto je da se sve primjedbe, komentari ili pitanja mogu slobodno uputiti na dostupne kontakte.

Vijesti su uređene po pravopisu, uz odgovarajuće fontove. Fotografije koje su dovoljno velike i jasne nisu potpisane. Prilozi su u odgovarajućim formatima, uz brz, jednostavan pristup.

Raspoloživi pravni propisi su podijeljeni u dvije podrubrike (Zakonski i podzakonski akti i Akti škole). Zakonski i podzakonski akti se mogu preuzeti linkom na zvaničnu stranicu Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

U školskim aktima dostupni su: Godišnji plan rada škole, Pravila škole, Pravilnik o kućnom redu sa etičkim kodeksom, Protokol o prevenciji i postupanju u slučajevima nasilja među i nad djecom, Poslovnik o radu vijeća učenika, Poslovnik o radu vijeća roditelja, Pravilnik o napredovanju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi, Pravilnik o bržem napredovanju učenika i završavanju dva razreda u istoj školskoj godini, Načela za organizovanje izleta, ekskurzija i logorovanja, Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu covid-19. Nedostaju odluke, rješenja i zapisnici. Nema informacija o mjerama sigurnosti na snazi.

Stranica je optimizirana za mobilne uređaje, na kojima djeluje još ljepše i funkcionalnije.

Pored dobre brzine interakcije, nema opciju brzog pretraživanja i nije povezana sa društvenim mrežama.

Dostupni su izvještaji o školskim dešavanjima i postignućima učenika, uz fotoalbume i videoklipove, ali nema zaseban digitalni arhiv.

Spisku nastavnika nedostaju informacije o stručnoj spremi, e-mail kontakti i termini dostupnosti.

Nedostaju nastavni planovi i programi i godišnji plan rada škole sa praznicima i nenastavnim danima. Ponuđen je raspored smjena, sekcija, dodatne, dopunske nastave i raspored zvonjenja. Raspored časova nije u adekvatnom formatu i nije jasan.

Roditelji mogu naći termine informativnih sastanaka, ali nema pristupa elektronskom dnevniku. Na raspolaganju su i sve potrebne informacije za polaganje eksterne mature. 

Stranica nema online biblioteku, ali se u rubrici Vannastavne aktivnosti može pronaći sadržaj iz nastavnog predmeta informatika.

 

Slika 1

 

3. Nepotpisani

Osnovna škola Džemaludin Čaušević, Sarajevo (https://oscausevic.edu.ba/)

Ova stranica je dobila 59 bodova. Pregledna je, sa jasnim nazivima rubrika. Ni ovdje nismo našli knjigu pohvala i žalbi ili formular za prijavu vršnjačkog nasilja. Pored istorijata i opštih informacija o školi, opisani su angažman i vizija škole.

Uz osnovne kontakt-informacije stoji i interaktivna mapa.

Vijesti su jasne i ažurirane, ali većinom bez potpisa autora. Fotografije su presitne, slabo vidljive i nisu potpisane. U galeriji slika ne postoje opisi ni datumi kada i gdje su fotografije snimljene. 

Dostupni su dokumenti kao što su pravilnici, odluke, poslovnici i obavještenja o sjednicama školskog odbora. Osim Pravilnika o zaštiti od požara, nema dokumenata o drugim sigurnosnim mjerama.

Stranica je prilagođena mobilnim uređajima i povezana sa društvenim mrežama.

Pored promjenjive brzine interakcije, nedostaje opcija brzog pretraživanja.

Prezentovani su izvještaji o školskim dešavanjima i kratke informacije o vannastavnim aktivnostima i dodatnoj nastavi, uključujući fotoalbume.

Spisak zaposlenica i zaposlenika sadrži podatke o stručnoj spremi, ali nedostaju informacije o usavršavanjima, uspjesima i nagradama i objavljenim radovima. Izostavljeni su e-kontakti i termini fizičke dostupnosti.

Uz prikazan raspored zvona po smjenama nema ažuriranog rasporeda nastave i rasporeda konsultacija, nastavni kalendar sa državnim i vjerskim praznicima je iz 2022/2023. godine.

Raspored pismenih provjera znanja nije ažuriran.

Dostupni su termini za radionice, dopunsku nastavu i sekcije.

 

4. Škola bez adrese

Osnovna škola Branko Ćopić, Prnjavor (https://www.brankocopicprnjavor.com/)

Funkcionalna i jednostavna, stranica je dobila 46 bodova. Uz istorijat ustanove stoji i kratak tekst o misiji i viziji, ali nema adrese škole, e-mail adrese ni brojeva telefona.

Dostupni su mnogi izvještaji sa takmičenja, izleta i posjeta, ali su vijesti previše kratke, nepotpune i nisu ažurirane. Iako su uređeni po pravopisu, tekstovi nisu adekvatno opremljeni naslovima ili podnaslovima i nepotpisani su, kao i fotografije. 

Na stranici nema relevantnih zakona i pravilnika, odluka, rješenja ili zapisnika.

Nema formulara za žalbe i prijave, kao ni uputstava za upis učenika u prvi razred. Nisu dostupne ni informacije o sigurnosnim mjerama.

Optimizirana je za mobilne uređaje, povezana sa društvenim mrežama, uz adekvatnu brzinu, ima i pretraživač.

Na stranici su prezentovana školska dešavanja i postignuća učenica i nastavnika. Predstavljeni su i projekti škole (Škole za 21 vijek, Mislimo o prirodi, Danas za sutra, Podrška inkluzivnom obrazovanju, Dositej, Čitalići).

Dostupni su i fotoalbumi sa školskih događaja.

Dostupan je raspored časova i raspored pisanih provjera znanja, a izostavljeni su godišnji plan rada škole, nastavni planovi i programi, pristup elektronskom dnevniku, raspored informacija za roditelje i raspored praznika i nenastavnih dana.

Pretražujući stranicu nismo našli nikakve podatke o zaposlenicima i zaposlenicama škole.

 

5. Ništa poučno 

Osnovna škola Kardinala Stepinca, Neum (https://www.os-neum.info/)

Stranica ove ustanove dobila je 35 bodova. U ponuđenim rubrikama, uz vannastavne aktivnosti i godišnji plan i program rada, nedostaju teme koje se odnose na nastavu i učenike. Osim pregleda osnivanja škole, nema ništa o misiji, viziji i ciljevima institucije.

Osnovnim kontakt-informacijama nedostaje mapa ili upute kako doći do škole.

Sadržaj je ažuriran, ali Glavni izbornik ne omogućava sasvim jednostavan pristup informacijama. 

Uz neujednačene veličine fontova u tekstovima, nepotpisane fotografije u pojedinim vijestima neproporcionalne su i nisu jasne.

Prilozi kao što su Godišnji plan i program (za 2022/2023. godinu) i Školski kurikulum u odgovarajućem su PDF formatu.

Na stranici nisu ponuđeni aktuelni zakoni i pravilnici ministarstva ili škole.

Nema formulara za žalbe i prijave, uputstava o upisu đaka i informacija o sigurnosnim mjerama i protokolima.

Funkcionalnost stranice većinom zadovoljava kriterije, prilagođena je mobilnim uređajima, posjeduje i pretraživač, ali nije povezana sa društvenim mrežama.

Popis zaposlenika ne sadrži informacije o stručnoj spremi, objavljenim radovima, uspjesima i nagradama, te nisu dostupni kontakti i termini fizičke dostupnosti.

Pored prošlogodišnjeg plana i programa rada škole, nema nastavnih planova i programa, rasporeda nastave i zvona. Nije omogućen pristup elektronskom dnevniku.
Raspored individualnih informacija za roditelje je za školsku 2022/2023. godinu.

Predstavljen je spisak vannastavnih aktivnosti (Na prvom mjestu vjeronaučna sekcija, zatim literarno-dramska sekcija, dramska i recitatorska sekcija, likovna sekcija, ekosekcija, kulturno-zabavna sekcija, kreativna grupa, sekcija – nogomet, sekcija – odbojka, domaćinstvo, sekcija iz informatike – robotika i zbor). 

U rubrici Kutak za roditelje priloženi su dokumenti: Dijete na internetu, Vodič za roditelje i Dječji podsjetnik roditeljima).

Stranica nema online biblioteku. U rubrici Korisni linkovi ponuđene su: Srednja škola Metković, Srednja škola Čapljina, Zavod za školstvo u Mostaru i Online matematika.

Najnovije

Online lice škola No. 3

U ovom krugu uglavnom laka i brza navigacija

Andrej Arkoš

Analiza internet-stranica škola (1)

Ima svega, ali malo šta korisno

Andrej Arkoš

Avgust u retrovizoru

Oaze u pustinji optimizma

Školegijum redakcija

Čestitamo dobitnicima/cama nagrade Šukrija Pandžo 2023.

Imali smo 57 radova koji nisu pisani isključivo zbog želje za nagradom

Školegijum redakcija

Drugi krug ocjene radova pristiglih na konkurs Šukrija Pandžo 2023.

Izabrano šest eseja među kojima su i tri koji će biti nagrađeni