Obrazovna politika

Počela provedba kurikularne reforme

Nastavni plan i program izgubljen u reformskom vihoru

Arifa Isaković

23.09.2022

Na koji nastavni plan i program se odnosi odluka Ministarstva za odgoj i obrazovanje od 29. 8. 2022. godine?

Ilustracija: P.Cartwright / Shutterstock.com

Počela je školska 2022/2023. godina, a s njom i pompezno najavljena kurikularna reforma u osnovnim školama u Kantonu Sarajevo. Za početak su nastavani sadržaji za historiju reducirani Prijedlogom godišnjeg plana i programa koji je izradio Tim za podršku implementaciji predmetnih kurikuluma, iako to reduciranje nije u skladu sa Odlukom Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo o donošenju Nastavnog plana i programa za osnovnu školu sa definisanim ishodima učenja.

Naime, Ministarstvo je 29. 8. 2022. godine, dakle nekoliko dana pred početak nove školske godine, donijelo Odluku o donošenju Nastavnog plana i programa za osnovnu školu sa definisanim ishodima učenja, odnosno mjerljivim pokazateljima znanja koje je učenik usvojio. Uz to je bilo i obavještenje da se ovaj plan i program nalazi na službenoj internet-stranici Ministarstva – online platforma za kurikulum.

No, na online platformi se ne spominje nastavni plan i program, već samo predmetni kurikulumi, što je širi pojam od nastavnog plana i programa, a sadrži ciljeve učenja, sadržaj učenja, organizaciju i metode podučavanja i učenja, te vrednovanje. Tako nastavnicima i nastavnicama nije jasno šta je nastavni plan i program.

U predmetnim kurikulumima spominju se ključni sadržaji na kojima se ishodi ostvaruju, i to je jedino što odgovara nastavnom planu i programu. Ali ti kurikulumi nisu urađeni po istoj metodologiji za sve predmete, a među njima valja istaknuti onaj za historiju, koji je najkompleksniji za razumijevanje i provođenje. 

Reforma nastave historije se, pod pokroviteljstvom Misije OSCE-a u BiH, provodi od 2000. godine, ali svaka reforma ili svaki pokušaj reforme generiše nove probleme, umjesto da rješava postojeće. U predmetnom kurikulumu za historiju, objavljenom na online platformi, ispod svih kategorija ishoda učenja navedeni su ključni sadržaji koji u cjelini odgovaraju revidiranom planu i programu sa službene stranice Ministarstva, objavljenom 25. 7. 2019. godine, koji još stoji na stranici kao važeći!? Jedino što je moguće zaključiti onome ko čita samo zvanične, javno dostupne dokumente, jeste da nastavni plan i program nije izmijenjen, već dopunjen ishodima učenja i mjerljivim pokazateljima znanja koje je učenik usvojio. 

Krajem augusta 2022. godine Ministarstvo je za nastavnike i nastavnice historije i drugih predmeta organiziralo edukaciju u trajanju od sat vremena za rad po ishodima učenja. Na tim sastancima bili su prisutni predstavnici Instituta za preduniverzitetsko obrazovanje i članovi i članice Tima za podršku implementaciji predmetnih kurikuluma. Tada su postavljena dva pitanja: kako izraditi godišnji plan i program i kako pisati nastavne pripreme na osnovu predmetnog kurikuluma, odnosno pripreme sa ishodima učenja. Odgovor nije dat, a nekoliko dana kasnije na Viber-grupi Aktiva nastavnika historije Tim za podršku implementaciji predmetnih kurikuluma objavio je Prijedlog godišnjeg plana i programa za nastavu historije u šestom razredu u službenom obrascu OŠ 11, koji je i dosad korišten u školama za izradu godišnjih planova i programa. I nije iznenađenje pakiranje reformi u stare obrasce, nego sadržaj Prijedloga u nastavi historije koji nije u skladu sa ključnim sadržajima u predmetnom kurikulumu, a to znači ni sa revidiranim nastavnim planom i programom sa službene stranice Ministarstva, objavljenim 25. 7. 2019. godine! 

Članovima 2. i 24. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju jasno je definirano da je nastavni program školski dokument kojim se propisuje obim, dubina i redoslijed nastavnih sadržaja u pojedinom nastavnom predmetu, a članom 117. propisano je da će se škola kazniti novčanom kaznom od 2.000 do 5.000 KM, ako izvodi nastavu po nastavnom planu i programu koji nije donio nadležni organ. Uzimajući u obzir zakonsku definiciju nastavnog programa i ključne sadržaje iz predmetnog kurikuluma, Prijedlog godišnjeg plana i programa rada za nastavu historije u šestom razredu nametnuo je pitanje na koji nastavni plan i program se odnosi odluka Ministarstva za odgoj i obrazovanje od 29. 8. 2022. godine. Timove za podršku implementaciji predmetnih kurikuluma formiralo je Ministarstvo, ali nastavni sadržaji iz Prijedloga nisu u skladu sa ključnim sadržajima iz kurikuluma za historiju.

 

Ključni sadržaji u kurikulumu za historiju

Prijedlog godišnjeg plana i programa za historiju koji je izradio Tim za podršku implementaciji predmetnih kurikuluma 

Uvod u historijsku nauku: 

zašto učimo historiju

zadaci historijske nauke

pomoćne historijske nauke

historijski izvori

računanje vremena

podjela prošlosti


Prethistorija: 

postanak čovjeka


Život ljudi u starijem kamenom dobu

nalazišta na prostoru Bosne i Hercegovine


Život ljudi u mlađem kamenom dobu: nalazišta na prostoru Bosne i Hercegovine


Život ljudi u metalnom dobu: 

nalazišta na prostoru Bosne i Hercegovine


Rane civilizacije: 

civilizacija: stari Egipat

civilizacija: Mezopotamija

civilizacije posrednici između Istoka i Zapada


Antičke civilizacije: 

Grčka i njen položaj

religija

mitologija

kultura

Olimpijske igre

svakodnevni život

polisi Atena i Sparta

Grčko-perzijski ratovi

Aleksandar Veliki i helenizam

Apeninsko poluostrvo i njegov položaj

nastanak grada Rima, 

Rimska kraljevina

Rimska Republika

Rimsko Carstvo

podjela Rimskog Carstva

rimsko ropstvo

religija, kultura, svakodnevni život


Iliri i prostor BiH u antičko doba

arheološki lokaliteti i kulturno-historijsko naslijeđe

 1. Upoznajemo prošlost / Šta je historija?
 2. Upoznajemo prošlost / Šta nam otkrivaju tragovi iz prošlosti?
 3. Upoznajemo prošlost / Kako računamo vrijeme?
 4. Upoznajemo prošlost / Čemu služi lenta vremena?
 5. Upoznajemo prošlost / Koristimo lentu vremena
 6. Prethistorijski ljudi / Otkrivamo ko su bili pećinski ljudi? (nalazište Badanj)
 7. Prethistorijski ljudi / Upoznajemo život ljudi u neolitu (nalazišta Butmir i Tuzla)
 8. Prethistorijski ljudi / Upoznajemo život ljudi u metalnom dobu (nalazište Glasinac)
 9. Prethistorijski ljudi / U posjeti Zemaljskom muzeju, Odjeljenje za arheologiju
 10. Prethistorijski ljudi / Izrađujemo replike muzejskih eksponata iz prethistorije
 11. Civilizacije prvih pisama / Upoznajemo kulturu starih Egipćana
 12. Civilizacije prvih pisama / Predstavljamo kulturu starih Egipćana
 13. Civilizacije prvih pisama / Upoznajemo kulturu naroda Mesopotamije
 14. Civilizacije prvih pisama / Predstavljamo kulturu naroda Mesopotamije
 15. Civilizacije prvih pisama / Ep o Gilgamešu
 16. Civilizacije prvih pisama / Pronalazimo zanimljivosti o starim Feničanima
 17. Civilizacije prvih pisama / Mapiramo civilizacije prvih pisama
 18. Antičke civilizacije / Mapiramo antičku Grčku
 19. Antičke civilizacije / Ilijada i Odiseja
 20. Antičke civilizacije / Olimpijske igre
 21. Antičke civilizacije / Spartanci vs. Atenjani
 22. Antičke civilizacije / Spartanci vs. Atenjani
 23. Antičke civilizacije / Grčko-perzijski ratovi
 24. Antičke civilizacije / Grčko-perzijski ratovi
 25. Antičke civilizacije / Aleksandar Veliki – helenizam
 26. Antičke civilizacije / Aleksandar Veliki – helenizam
 27. Antičke civilizacije / Mapiramo antički Rim
 28. Antičke civilizacije / Legenda o Romulu i Remu
 29. Antičke civilizacije / S.P.Q.R.
 30. Antičke civilizacije / Gaj Julije Cezar
 31. Antičke civilizacije / S.P.Q.R.
 32. Antičke civilizacije / Rimsko carstvo
 33. Antičke civilizacije / Rimsko carstvo
 34. Prostor BiH u antičko doba / Ilirske provincije
 35. Prostor BiH u antičko doba / Ilirske provincije

 

Kao što je moguće vidjeti u tabeli, Prijedlog godišnjeg plana i programa za nastavu historije potpuno je nov u odnosu na nastavni program: obim sadržaja je reduciran, a sadrži i potpuno nove jedinice (u tabeli su označene crvenim slovima). Pošto je Tim dao prijedlog, to znači da nije obavezujući za nastavnice i da one mogu izraditi godišnji plan i program znatno odstupajući od sadržaja navedenih u kurikulumu! 

Sada je otvoreno pitanje je li Ministarstvo dalo saglasnost da timovi u izradi prijedloga godišnjih planova i programa odstupe od nastavnih sadržaja zadatih predmetnim kurikulumu, čime bi Odluka Ministarstva o donošenju Nastavnog plana i programa za osnovnu školu sa definisanim ishodima učenja od 29. 8. 2022. godine bila samo formalna, ili timovi rade na svoju ruku, ili će se u cijeli proces ipak morati uključiti prosvjetna inspekcija? 

Istina, Prijedlog godišnjeg plana i programa bolji je od nastavnog plana i programa iz predmetnog kurikuluma jer su bar reducirani sadržaji, ali neprovodiv je, jer kako će đaci u okviru nastavnog dana posjetiti Zemaljski muzej – za to nije predviđeno vrijeme. Jedina mogućnost je da jednog dana održe čas, a da poslije nastave posjete Muzej. Ili, recimo, pod rednim brojem 16. je nastavna jedinica definirana kao Pronalazimo zanimljivosti o starim Feničanima. Ali gdje će učenice i učenici pronaći zanimljivosti o Feničanima na časovima!? Nastavna jedinica je definirana kao da svi đaci na školskim klupama imaju kompjutere i tablete s pristupom internetu, a u stvarnosti ni svi kabineti historije u školama nemaju multimedijalni projektor. 

S druge strane, nastavnici historije bar većinu sadržaja iz kurikuluma i iz prijedloga godišnjeg plana i programa imaju u udžbenicima, dok su, naprimjer, udžbenici za nastavu biologije, kupljeni za ovu školsku godinu i podijeljeni đacima kao besplatni, neupotrebljivi u nastavi 

No, sudeći po izostanku bilo kakve reakcije roditelja, barem na vijećima roditelja, ili ih ne zanima mnogo šta se to dešava u školama – ni kurikulum, ni nastavni plan i program, ili ne znaju šta se događa, pa ni to da su udžbenici koje su dobili besplatno neupotrebljivi u nastavi.

Sve djeluje kao da je Ministarstvo u reformu ušlo nespremno i da sada u hodu uviđa greške u predmetnim kurikulumima i pokušava ih otkloniti u procesu implementacije, što dovodi do novih problema, jer je u toku implementacije moguće otkloniti samo male greške. Problem s reformom obrazovanja u Kantonu Sarajevo je zapravo to što je temeljni reformski dokument pogrešno koncipiran, bez jasno zadatog cilja reforme. 

Najnovije

Asistenti u nastavi u Tuzlanskom kantonu

Ministarstvo: Za broj angažovanih prebrojte konkurse

Anisa Mahmutović

Prijedlog pedagoških standarda i normativa za osnovni odgoj i obrazovanje u Kantonu Sarajevo

Ne sam, SAFER-e

Savka Skarić

Povodom dokumenta U susret SAFER učenju

Pitanja bez odgovora ili kako je uzurpirana reforma obrazovanja

Uz dokument U susret SAFER učenju

Postnormalna nauka i halal Harari

Samir Lemeš

Povodom dokumenta U susret SAFER učenju

Pokušaji poboljšanja našeg obrazovanja se rade pogrešnim putevima

Lamija Tanović