Obrazovna politika

Anis Krivić, ministar obrazovanja Kantona Sarajevo

Ne smijemo zaboraviti rezultate PISA testa

Rubina Čengić

29.04.2020

Potreban je novi zakon o visokom obrazovanju koji bi morao prevazići brojne nelogičnosti, diskriminaciju, nedorečenosti, kontradiktornosti i loša rješenja važećeg Zakona.

Foto: Dž. Kriještorac / Radiosarajevo.ba

Zbog obima odgovora, intervju s ministrom Krivićem, koji smo realizovali pismenim putem, objavljujemo u tri nastavka. U trećem dijelu o budućnosti: zajednička jezgra, PISA testiranje, novi zakon o visokom obrazovanju...

 

Na koji način Ministarstvo koristi ovaj period vanrednog stanja; da li se može govoriti o provedbi nekih strateških aktivnosti? Dakle, šta radite?

Ostvarivanje strateških ciljeva svakako podrazumijeva i njihovo precizno definisanje. Vlada Kantona Sarajevo imenovana je 3. 3. 2020. godine, a obustava redovnog nastavnog procesa uslijedila je svega desetak dana iza toga, tako da su ciljevi i planovi, predstavljeni u ekspozeu, utvrđeni da budu realizovani u okolnostima koje su drugačije od ovih u kojima sad radimo. Stoga, naš primarni cilj i aktivnosti kojima smo se bavili jeste uspostavljanje online nastave u cijelosti, njen opstanak i aktivnosti na tome da evidentiramo i trajno sačuvamo iskustvo kroz koje prolazimo. Ograničenja u kojima radimo nametnula su nam rad u potpunoj pripravnosti; svakog trenutka očekujemo novi problem i pokušavamo predvidjeti u kojem pravcu će se sve odvijati, kako bismo bili spremni odgovoriti na izazov. U Ministarstvu je iznimno dinamično – otvorili smo komunikacijski kanal putem društvene mreže kako bismo razvili dvosmjernu komunikaciju i kako bismo aktivnosti Ministarstva približili učenicima i nastavnicima. Takođe, ovim putem osluškujemo bilo svih uključenih u realizaciju online nastave, kako bismo je učinili boljom. U konstantnoj smo komunikaciji sa svim udruženjima iz oblasti obrazovanja, Vijećem roditelja, školama, direktorima, pedagozima itd. Usporedio bih to sa izolacijom jedne porodice koja u doba korone dane provodi u izolaciji i vremenom postaje koherentnija. Tako osjetim da svi uključeni u obrazovni sistem u Kantonu Sarajevo doživljavaju određenu koheziju. Pored aktivnosti koje se odnose na uspješno odvijanje online nastave, u Ministarstvu se realiziraju i drugi važni procesi, kao što je izrada Nacrta zakona o dualnom obrazovanju u Kantonu Sarajevo, donošenje Izmjena i dopuna Zakona o obrazovanju odraslih, pripreme za online upis učenika u prvi razred srednje škole u školskoj 2020/2021. godini, organiziranje uspješnog završetka tekuće nastavne godine, realiziranje projektnih aktivnosti u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja u saradnji sa Njemačkim društvom za međunarodnu saradnju GIZ i Švicarskom razvojnom agencijom SDC, aktivnosti iz oblasti mladih, gdje nastojimo da, bez obzira na vanredno stanje, utvrdimo koje aktivnosti možemo realizirati odmah, a koje u bližoj budućnosti, u nadi da će se ovo nevrijeme ubrzo okončati. Takođe, izvršavaju se i drugi brojni redovni poslovi iz nadležnosti Ministarstva.

 

Ako je moguće govoriti o strateškim pitanjima – ne smijemo zaboraviti rezultate PISA testa. Radi li Ministarstvo nešto na planu uvođenja promjena s ciljem prilagođavanja obrazovanja zahtjevima?

Iz vašeg pitanja jedino što mogu potvrditi jeste da ne smijemo zaboraviti rezultate PISA testa. U ovom trenutku Ministarstvo ne čini ništa po planu uvođenja promjena s ciljem prilagođavanja obrazovanja takvom zahtjevu, osim što je u svrhu jačanja čitalačke i matematičke pismenosti učenika, te pismenosti iz oblasti prirodnih nauka, Ministarstvo ranije imenovalo Komisiju za izradu akcionog plana. Jasno je da se određene promjene moraju desiti kako bismo ojačali čitalačku i matematičku pismenost, počevši od shvatanja i analiziranja rezultata PISA testa, pa do konkretnih adekvatnih promjena. Uzevši u obzir vanredno stanje, jedino što sam uspio do sada jeste zakazati i održati par sastanaka u tom cilju. Otkako sam na funkciji ministra za obrazovanje, nauku i mlade, za ovih mjesec i po, ništa konkretno nisam mogao poduzeti, što će se, iskreno se nadam, promijeniti kada se stanje u društvu normalizira. S druge strane, ukoliko potraje duže od očekivanog, vjerujem da ću uspjeti organizirati i te procese na način da se počnemo kretati ka željenom cilju.

 

Da li je, ili da li bi, ili da li će Kanton Sarajevo preuzeti zajedničku jezgru koju je izradila Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, i šta uopšte mislite o njoj? 

Smatramo iznimno važnim uspostavljanje standarda znanja i ocjenjivanja postignutih rezultata, razvoj zajedničke jezgre nastavnih planova i programa u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju i drugih stručnih poslova u oblasti standarda znanja i ocjenjivanja kvaliteta. Takođe, dodao bih da se nadamo da ćemo doprinijeti kvalitetu predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja i procesa cjeloživotnog učenja, kao i konkurentnosti obrazovnog sistema u BiH na međunarodnom planu, kroz razvoj zajedničke jezgre nastavnih planova i programa, uspostavu standarda znanja, praćenje i evaluaciju postignutih rezultata u obrazovanju, razvoj obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja, te kroz sudjelovanje u razvoju kvalifikacijskog okvira i kreiranju i promovisanju kvaliteta obrazovanja u Kantonu Sarajevo. Naš cilj je kvalitetno predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje i cjeloživotno učenje i konkurentno obrazovanje na međunarodnom planu.

 

Da li nastavljate ili mijenjate pravac/način rada na ishodima učenja, reformama?

Precizan odgovor na ovo pitanje moći ću dati onog momenta kad se upoznam sa svim procesima koji se odvijaju u Ministarstvu u odnosu na ishode učenja i reforme koje su u toku. Dosadašnji način rada na ishodima učenja ne smatram pogrešnim, ali vjerujem da uvijek postoji prostor gdje možemo djelovati učinkovitije, kako po pitanju ishoda učenja, tako i po pitanju reformi u obrazovanju koje su u toku.

 

U javnosti se pojavio prijedlog novog zakona o visokom obrazovanju. Šta znate o njemu, ko ga je pisao, da li je i zašto potreban novi zakon, šta je loše u starom?

O nedostacima i prednostima starog Zakona o visokom obrazovanju želio bih govoriti mnogo duže nego nam to ova prilika dozvoljava. Podsjetio bih da sam, prije nego što sam preuzeo ovu funkciju, radeći kao prosvjetni inspektor za visoko obrazovanje, izvršio preko 700 inspekcijskih nadzora u cilju osiguranja provedbe Zakona o visokom obrazovanju i podzakonskih akata donesenih na njegovo provođenje. Između ostalog, i na osnovu tog iskustva, stava sam da nam jeste potreban novi zakon o visokom obrazovanju, koji bi morao prevazići brojne nelogičnosti, diskriminaciju, nedorečenosti, kontradiktornosti i loša rješenja važećeg Zakona, kako suštinske prirode tako i one pravne. Smatram da nam je potreban novi zakon jer je kvalitetan zakon o visokom obrazovanju ključ i rješenje mnogih problema i nedoumica u akademskoj zajednici. Smatram da su nam potrebna rješenja koja će akademskom osoblju osigurati akademske slobode, dignitet i sigurnost, a studentima moderno, kvalitetno i konkurentno obrazovanje.

 

Možete li se malo predstaviti, ukratko dati svoju viziju obrazovanja u Kantonu Sarajevo, šta su vaši prioriteti; da li imate djecu koja idu u školu, ako imate – u koju školu idu i šta od obrazovanja želite za njih?

Rođen sam i odrastao u Sarajevu. Govorim dva strana jezika. Diplomirao sam na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje sam i magistrirao na Katedri krivičnog prava, smjer Maloljetničko prestupništvo. Radio sam u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja do 2008. godine, nakon čega sam prešao u privatni sektor i bio zaposlen kao direktor internacionalne privatne njemačke kompanije do 2010. godine. Nadalje, radio sam u domaćem javnom preduzeću B&H Airlines d.o.o. do 2016. godine, kad sam počeo raditi kao prosvjetni inspektor za visoko obrazovanje u Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove, sve do 3. 3. 2020. godine. Tad sam imenovan na funkciju ministra u Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Osnivač sam više omladinskih organizacija, bio sam aktivni član Udruženja studenata prava i alumni sam Geoffrey Nice fondacije, European Law Students’ Association i Erasmus Student Network. Vjerujem da naše obrazovanje može biti moderno, usmjereno na način da imamo dobro odgojenu i obrazovanu djecu, da naša djeca mogu biti rame uz rame sa vršnjacima iz cijelog svijeta. Smatram da okruženje u kojem obrazujemo našu djecu treba biti kreativno i dinamično, da sadržaji kojima podučavamo naše učenike trebaju biti aktuelni, te da im pružaju stabilan temelj za nastavak obrazovanja. Smatram da mnoge naše visokoškolske ustanove moraju biti prepoznatljivije, konkurentnije i otvorenije za promjene. Generalno smatram da je vrijeme da se riječ reforma ne gleda kao strano tijelo ili proces, već da je svi trebamo doživjeti, vidjeti i osjetiti – svakako, na način da naši učenici i studenti, po okončanju obrazovanja, znaju vrijednost naše domovine i vrijednost naroda koji u njoj živi. Imam djecu, trenutno pohađaju javnu školu u Kantonu Sarajevo, a prije toga su pohađala predškolsku ustanovu – vrtić Kekec JU Djeca Sarajeva. Od obrazovanja za svoju djecu želim i očekujem da im omogući da budu korisni članovi društva i da znaju prepoznati istinske univerzalne vrijednosti, kako u odnosu na svijet, tako i u odnosu na vrijednosti Bosne i Hercegovine.

 

Pročitajte i prva dva dijela intervjua sa ministrom Krivićem: Online nastava odvija se uspješno, iznad očekivanjaO platama prosvjetara odlučivat će struka

Najnovije

Posjete spomen-obilježjima grade nekulturu sjećanja

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS krši Dejtonski mirovni sporazum

Mumić Iskra

Standardno loša provedba standarda

Neke škole prazne, neke prenapučene

Fontoplumo

Izbijanje iz pojma

Ne vjeruj načelnicima ni kad darove nose...

Svjetlana Nedimović

Povodom poziva nastavnicima/ama da prijave greške u udžbenicima

Sedlanje mrtvog konja

Nenad Veličković

Besplatni udžbenici u Kantonu Sarajevo

I ove godine milioni za neupotrebljive udžbenike

Nastavnica na raspustu