Obrazovna politika

Krov mimo temelja

Irhad Suljić

22.01.2019

Trinaest asocijacija studenata napustilo skupštinu SPUS-a, svejedno izabrano novo rukovodstvo

Foto: Školegijum

Nakon što je svim članovima i članicama rukovodstva SPUS-a mandat istekao, nekima i prije više od godinu dana, izborna Skupština koja je trebala biti sazvana u aprilu 2018. godine, o čemu je Školegijum pisao ranije, ipak je održana 18. januara u 18:00 sati. S početkom se kasnilo jer nije bilo jasno ko može, a ko ne može ući. Na ulazu u salu na trećem spratu nekoliko momaka, vjerovatno studenata, fizički je spriječilo ulazak pojedinih delegata i predstavnica asocijacija, jer nisu legalni delegati i nemaju potpunu dokumentaciju.

Na samom početku otvorilo se pitanje predstavnica Studentske asocijacije Filozofskog fakulteta STAFF, kojoj SPUS nije poslao poziv jer se STAFF, navodno, sam 2014. isključio iz SPUS-a. Umjesto njega pozvano je Udruženje studenata filozofije, osnovano krajem decembra 2018. godine na adresi Zmaja od Bosne 1 (Filozofski fakultet je na adresi Franje Račkog). Sličan problem postoji i na Pravnom fakultetu jer i tamo navodno postoje neke frakcije.

Niko ne pominje da u Statutu SPUS-a ne piše ništa o članstvu asocijacija, nego samo pojedinaca: (član 3. stav 3) Prilikom upisa na studij, kao i na svaku narednu godinu studija, student koji želi biti punopravni član Studentskog parlamenta obavezan je uplatiti participaciju (članarinu) na račun Studentskog parlamenta, u propisanom iznosu.

Opštu buku predsjednik SPUS-a Merim Serdarević pokušao je prekinuti prijedlogom da Skupština počne izborom novih članova. U tom trenutku predstavnici trinaest studentskih asocijacija zaključili su da se Skupština nelegalno održava i da SPUS ne radi po vlastitom Statutu, i napustili su skup, iako su imali svoje kandidate i kandidatkinje za novo rukovodstvo SPUS-a. Jedan od razloga za to je činjenica da, protivno Statutu, rukovodstvo nije, uz poziv na Skupštinu, dostavilo dokumente koje je trebalo usvojiti: listu kandidata za novo rukovodstvo SPUS-a, finansijski izvještaj i izvještaj o radu.

Skup su napustili predstavnici asocijacija studenata i studenti i studentice Akademije likovnih umjetnosti, Akademije scenskih umjetnosti, Arhitektonskog fakulteta, Elektrotehničkog fakulteta, Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Fakulteta političkih nauka, Filozofskog fakulteta, Građevinskog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Muzičke akademije, Prirodno-matematičkog fakulteta, Fakulteta islamskih nauka, Katoličkog bogoslovnog fakulteta i tri delegata Pravnog fakulteta. Njihovi kandidati bili su za predsjednicu Adlu Mulić (FIN/FPN), za nastavu i reforme za Muhameda Gušića (ETF), za međunarodnu saradnju za Medinu Hadžić (AF), za naučno-istraživački rad za Filipa Filipića (PMF), za studentski standard i praksu za Sabahudina Mujkića (FPN), za zdravstvo Alteu Kuduz (Stomatološki fakultet), za sport Sanjina Dragičevića (Mašinski fakultet), za kulturu Zlatka Sofovića (ASU), za komunikacije i odnose s javnošću Izeta Nanića (GF).

Nakon njihovog izlaska i prebrojavanja preostalih delegata konstatovano je da je prisutno 33 od 51 delegata i da postoji kvorum na osnovu kojeg Skupština može početi. Glasalo se o dopuštenju da novinar Školegijuma prati tok sjednice, i ono mu se jednoglasno uskratilo.

U statutu SPUS-a piše (član 48) da je rad Studentskog parlamenta javan i da se javnost rada ostvaruje putem: prisustva predstavnika javnih medija sjednicama Skupštine; Saopštenja, izjava i drugih obraćanja Predsjednika Studentskog parlamenta i ovlaštenih osoba od njegove strane; objavljivanja na službenoj web-stranici Studentskog parlamenta. U članu 49 piše da su sjednice organa i tijela Studentskog parlamenta otvorene za javnost, osim ako natpolovična većina prisutnih članova odluči da sjednica bude zatvorena za javnost. Zašto bi tako odlučila, ne piše. Delegati SPUS-a nisu bili zadovoljni pisanjem Školegijuma, iako nijedan članak nikada nisu osporili, niti su se tim povodom obratili uredništvu sa ispravkom ili demantijem.

Novo rukovodstvo SPUS-a, kako je kasnije objavljeno, izglasano je dvotrećinskom većinom, a čine ga: Hamza Vahid El-Din, predsjednik, Bakir Sijerčić, zamjenik, Anes Kastrati, predsjednik Skupštine. Predsjednici komisija su: Irma Mršo za nastavu i reformu, Kenan Erović za naučno-istraživački rad, Dino Ahmedović za studentski standard i praksu, Hamza Jatić za zdravstvo, Alija Nurković za ekonomiju, Valida Abdagić za međunarodnu saradnju, Juso Kadrić za kulturu, Dino Džehović za sport, Ismir Halać za informisanje i odnose s javnošću.

Predstavnici studentskih asocijacija i delegati koji su napustili Skupštinu SPUS-a kažu samo da će sada još složnije i jače raditi na tome da se SPUS dovede do legalnog funkcionisanja, kako bi to udruženje bilo u službi svih studenata i studentica Univerziteta u Sarajevu, bez političkih pretenzija izvana ili iznutra.

Nakon što su delegati 13 asocijacija napustili Skupštinu, pitanje legitimnosti krovne organizacije studenata i studentica Sarajevskog univerziteta još je više zaoštreno. SPUS je, podsjetimo, udruženje građana, i ništa ne sprečava njegovo rukovodstvo da se ponaša tako kako se ponaša: da ne poštuje vlastiti statut, da ne održava sjednice, da ignoriše fakultetske asocijacije, da zabranjuje prisustvo medijima. Pitanje je zašto bi Senat uvažavao jedno takvo udruženje i zašto bi njen predstavnik imao glas ravan dekanu bilo kojeg fakulteta?

 

U svojoj knjizi Priručnik za studentsko organiziranje na Univerzitetu u Sarajevu (NVO Odisej, Sarajevo, 2016, str. 122) Samir Arnautović je upravo ovo predvidio:

Izvršni odbor SPUS- a, na čelu sa predsjednikom, jednom izabran, ima veliku moć u delegiranju studentskih predstavnika i utjecaj na odluke u Univerzitetu. To je, razumije se, jako dobro. Međutim, zbog netransparentnosti izbora u SPUS-u, nepostojanja stvarne kontrole nad procedurama, jeftinoće studentskih predstavnika, 10 ljudi može da bez ikakve potrebne podrške šire studentske populacije, a pritom vrši veliki utjecaj na tijela Univerziteta, te obezbjeđuje stalne reizbore, čak i kada krše Zakon o udruženjima i fondacijama i Zakon o studentskom organizovanju, što je moguće, zbog uske veze sa strankom na vlasti u Kantonu u datome momentu, za koju je dovoljno da zažmiri na nepravilnosti, ili jednostavno ne donese pravilnik 4 godine nakon što je to utvrđeno Zakonom.

 

Kod prekucavanja teksta je došlo do grube omaške koju smo otklonili - na Pravnom fakultetu ne postoje dvije studentske organizacije, nego navodno par frakcija.

Najnovije

Posjete spomen-obilježjima grade nekulturu sjećanja

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS krši Dejtonski mirovni sporazum

Mumić Iskra

Standardno loša provedba standarda

Neke škole prazne, neke prenapučene

Fontoplumo

Izbijanje iz pojma

Ne vjeruj načelnicima ni kad darove nose...

Svjetlana Nedimović

Povodom poziva nastavnicima/ama da prijave greške u udžbenicima

Sedlanje mrtvog konja

Nenad Veličković

Besplatni udžbenici u Kantonu Sarajevo

I ove godine milioni za neupotrebljive udžbenike

Nastavnica na raspustu