Nastavnička pitanja

Sarajevskim javnim vrtićima nedostaje odga...

Zapošljavanje samo kada Ministarstvo utvrdi da je potreba stva...

Za 2023. je planirano 11,2 miliona KM za sufinansiranje boravka djece u privatnim vrtićima, a u 2022. to je bilo 7,3 miliona KM za ...

Rubina Čengić

Instrumentarij za vrednovanje srednjih ško...

Cilj postignut, forma zadovoljena, a suština – nula bodova

Učenice i učenici trebaju biti u centru obrazovanja – oko njih se trebaju formirati aktivnosti, ali mi često u centar stavljamo ško...

Smiljana Vovna

Implementacija bolonjskog sistema

Nastavnicima i nastavnicama treba doškolovanje ili ekvivalencija

Kako su potrošili mnogo teško zarađenih plaća na doškolovanje, možda je bolje da ne znaju da su isto to mogli steći ekvivalencijom ...

Arifa Isaković

Istorija kao etika

Isključenost nastavnika iz oblikovanja obrazovanja vodi u mono...

Pišu strategiju obrazovanja, udžbenike, a da nikad nisu ušli u učionicu... Tačno vidim po udžbeniku da nemaju predstavu kako radi d...

Miloš Janković

Samir Fejić, predsjednik Sindikata srednje...

Nema goriva i grijanja, plate pale ispod prosjeka – problem je...

Neke osnovne i područne osnovne škole nemaju internet, što je problem jer proces e- platforme mora započeti u svim školama u isto v...

Rubina Čengić

Školsko nasilje nad nastavnicima i nastavn...

Lako je dokazati napade kada se koristi metalna šipka ili sjek...

Nejasni kriteriji i pravila ocjenjivanja put su do nasilja nad nastavnicima, tako da implementacija kurikularne reforme s tim nedos...

Arifa Isaković