Medijska kultura

Online lice škola No. 6

Ima i plan pismenih provjera, ali se ne zna za koju godinu

Andrej Arkoš

13.10.2023

Školegijum analizira internet-stranice škola, jer su one zamišljene za bržu i lakšu komunikaciju sa širom zajednicom u kojoj djeluju, i zato su važne.

Ove sedmice pregledane su stranice:

Osnovna škola Vladislav Skarić, Sarajevo

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Trebinje

Osnovna škola Stolac, Stolac

Osnovna škola Mustafa Ejubović – Šejh Jujo, Mostar

Osnovna škola Ivo Andrić, Đulići

 

Bez podataka o nastavnicima

Osnovna škola Vladislav Skarić, Sarajevo, 5. 10. 2023. 15:19

45 bodova

Internet-stranica škole izgleda uredno i njen dizajn omogućava jednostavan pristup ponuđenim informacijama.

Uz pregled istorije i osnovne kontakt-informacije nema interaktivne mape.

Nisu navedeni misija, vizija i ciljevi institucije.

Pored najave obilježavanja Dana učitelja nedostaju najave događaja kao što su takmičenja, posjete i izleti.

Prilozi nisu u odgovarajućem formatu jer ne dozvoljavaju copy/paste opciju.

Među pravnim aktima dostupni su Plan integriteta JU OŠ Vladislav Skarić, Priručnik sekundarna prevencija, Pravilnik o vođenju evidencije o neprihvatljivim oblicima ponašanja, Pravilnik o načinu i vođenju provođenja odgojno obrazovne podrške i stručnog tretmana, Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije, Pravilnik o protivpožarnoj zaštiti i Pravila škole.

Na raspolaganju je uputstvo, poziv i online obrazac za upis učenika u prvi razred i link na formular za prijavu korupcije.

Stranica sadrži mali broj izvještaja o školskim dešavanjima, nedostaju vijesti o postignućima učenika i nastavnika.

Ovdje nismo našli nikakve informacije o zaposlenicima i zaposlenicama škole.

Nije dostupan akademski kalendar, nastavni planovi i programi, raspored nastave, raspored konsultacija i pristup elektronskom dnevniku.

Predstavljen je plan online nastave za tekuću školsku godinu i okvirni kalendar pisanih provjera znanja za prvo polugodište 2023/2024.

 

Slika 1

 

Stručna sprema i nacionalnost

Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj, Trebinje, 6. 10. 2023. 08:55

54 boda

Knjiga gostiju omogućava upućivanje pohvala i žalbi, ali nedostaje formular za prijavu vršnjačkog nasilja.

Pravopisno uređeni tekstovi, osim glavnog naslova, nisu opremljeni i nepotpisani su, kao i fotografije.

Stranica sadrži izvještaje o dešavanjima u školi, posjetama, prijemima, radionicama i izletima. 

Dostupni su izvještaji sa takmičenja na kojima su učenici škole učestvovali od 2014. do 2023. godine. Pored toga nema zasebnog digitalnog arhiva vijesti.

Na stranici se nalaze foto i videoalbumi koji opisuju sve školske aktivnosti.

Nisu dostupne informacije o stručnoj spremi zaposlenika, njihovim uspjesima i objavljenim radovima.

Uz spisak članova školskog odbora navedena je njihova stručna sprema i nacionalnost.

Predstavljen je popis školskih timova iz 2019/2020. godine.

Dostupan je godišnji plan rada škole i raspored školskog zvona.

 

Nejasni dokumenti

Osnovna škola Stolac, Stolac, 8. 10. 2023. 14:42

50 bodova

Početna stranica djeluje pregledno, sa jasnim nazivima rubrika i efikasnom navigacijom.

Nedostaje mogućnost upućivanja pohvala ili žalbi i formular za prijavu vršnjačkog nasilja.

Pored kratkog pregleda istorije škole su i sve osnovne kontakt-informacije sa interaktivnom mapom.

Objavljene vijesti su kratke, jasne i ažurirane. Stranica sadrži zasebnu fotogaleriju sa brojnim albumima koji opisuju aktivnosti učenika i učenica. Nejasno je šta je predstavljeno u rubrici Dokumenti.

Stranica sadrži izvještaje o školskim događajima i vijesti o đačkim postignućima, uz prateće fotografije.

Među pravnim aktima dostupan je samo Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju i Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja.

Spisak zaposlenica i zaposlenika škole sadrži informacije o njihovoj stručnoj spremi.

Predstavljen je raspored zvona, kućni red škole, kratak tekst o ciljevima vannastavnih aktivnosti uz članak o školskim manifestacijama. 

Izostavljen je godišnji plan rada škole, nastavni planovi i programi, termini roditeljskih sastanaka i pristup e-dnevniku.

 

Uputstva, smjernice i savjeti

Osnovna škola Mustafa Ejubović – Šejh Jujo, Mostar, 9. 10. 2023. 13:07

53 boda

Dok listamo internet-stranicu najstarije osnovne škole u Mostaru lako dolazimo do raspoloživih informacija. Pored pregleda istorije škole je i tekst Ko smo mi, u kojem se navode vrijednosti institucije.

Dostupne su blagovremene najave pojedinih školskih događaja kao što je svečani prijem prvačića i poziv na svečanost povodom dana škole.

Nisu dostupni relevantni zakoni i pravilnici ministarstva, odluke, rješenja i zapisnici škole, formulari za žalbe i prijave i informacije o sigurnosnim mjerama na snazi.

Funkcionalnost stranice u potpunosti zadovoljava kriterije, prilagođena je mobilnim uređajima, povezana sa društvenim mrežama, posjeduje pretraživač uz dobru brzinu interakcije.

Ponuđena su uputstva za upis đaka u prvi razred, uz tekst koji se odnosi na početak školovanja.

Prezentovane su vijesti o izletima, posjetama, vanškolskim uspjesima i postignućima učenika na takmičenjima.

Dostupan je raspored vannastavnih aktivnosti za školsku 2023/2024. godinu.

Objavljen je godišnji plan rada škole za tekuću školsku godinu i adekvatno predstavljen raspored informacija. U rubrici za roditelje se nalaze smjernice i savjeti u odgoju.

Prikazan je spisak udžbenika za razrednu i predmetnu nastavu.

 

Prazna oglasna tabla

Osnovna škola Ivo Andrić, Đulići, 10. 10. 2023. 13:40

37 bodova

Početna stranica ne djeluje uredno i pregledno. Navigacija je ipak olakšana jasnim nazivima raspoloživih rubrika.

Ponuđene informacije su jednostavno dostupne, a vijesti jasne i ažurirane. Kratki tekstovi su uređeni po pravopisu, uz odgovarajuće fontove. Tekstovi ispod glavnog naslova nisu opremljeni, prateće fotografije su velike, jasne i nepotpisane.

Postojeća rubrika Oglasna tabla ne sadrži nikakve važne informacije. Uz jednu od vijesti je objavljen video kako su učenici obilježili Evropski dan jezika.

Stranica sadrži školski blog koji nije ažuriran.

U pravnim aktima dostupni su samo Zakon o osnovnom vaspitanju i obrazovanju, Pravilnik o izboru i proglašenju učenika generacije i Etički kodeks za radnike i učenike osnovne škole.

Predstavljeni su izvještaji o aktivnostima učenika, kao što su nastava u prirodi, smotra učeničkih postignuća i posjeta pozorišnoj predstavi. 

Link na digitalni arhiv vijesti ne radi.

Pored rasporeda smjena, nema godišnjeg plana rada škole, nastavnih planova i programa i rasporeda časova.

Prikazana je fotografija sa rasporedom zvonjenja i raspored dežurstava nastavnika.

Nije navedeno na koju godinu se odnosi plan pismenih provjera.

U rubrici Biblioteka se nalazi spisak lektira za osnovnu školu.

Najnovije

Online lice škola No. 23

Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 21

Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesima đaka

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 20

Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 19

I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 18

Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje

Andrej Arkoš