Nova čitanja

Online lice škola No. 4

U Sarajevu zaboravili naziv škole staviti na zvanični web

Andrej Arkoš

29.09.2023

Nastavljamo analizu web-stranica škola kako bismo ukazali na dobre prakse ili propuste s ciljem da komunikacija škola sa zajednicom bude što uspješnija.

Ilustracija: Pixabay

U četvrtoj sedmici školske 2023/24. godine u analizi zvaničnih web-stranica učestvovale su Osnovna škola Aleksa Jakšić iz Milića, Osnovna škola 9. maj iz Pazarića, Osnovna škola Skender Kulenović iz Sarajeva, Osnovna škola Mejdan iz Tuzle i Osnovna škola fra Didaka Buntića iz Čitluka.

 

Vizuelni red i pravopisni nered

Osnovna škola Aleksa Jakšić, Milići, 21. 09. 2023. 16:00 (https://www.os-aleksajaksic.com/)

Stranica ove škole je dobila 48 bodova. Vizuelno je jednostavna i pregledna, rubrike su jasno podijeljene. Uz kratak istorijat navedeni su i misija i vizija škole. Nedostaje, pak, knjiga pohvala i žalbi i formular za prijavu vršnjačkog nasilja.

Raspoložive informacije su jasne i ažurirane, ali vijesti nisu pravopisno uređene. Od opreme teksta jedino ne nedostaje glavni naslov. 

Relevantni zakoni i pravilnici Ministarstva kao ni odluke, rješenja i zapisnici škole nisu dostupni. 

Na stranici nalazimo izvještaje o školskim dešavanjima i vijesti o postignućima učenika sa foto galerijama koje prikazuju događaje.

Objavljen je školski kalendar/godišnji plan rada škole uz raspored zvona i sekcija, ali nedostaje raspored časova za tekuću školsku godinu kao i nastavni planovi i programi.

Za roditelje su dostupni termini konsultacija sa razrednim starješinama, ali nije ponuđen pristup elektronskom dnevniku.

Uz spisak nastavnika i stručnih saradnika nema informacija o stručnoj spremi i njihovim uspjesima ili nagradama.

Stranica je prilagođena za mobilne uređaje, ali nije povezana sa društvenim mrežama i nema opciju brzog pretraživanja.

 

Nejasne objave

Osnovna škola 9. maj, Pazarić, 22. 09. 2023. 10:15 (http://os9majpa.edu.ba/)

Stranica je osvojila 39 bodova. Iako na prvi pogled ne djeluje uredno i pregledno, nazivi ponuđenih rubrika olakšavaju pristup ponuđenim sadržajima.

Dostupan je link na online obrazac za prijavu vršnjačkog nasilja, ali nedostaje link na knjigu pohvala i žalbi.

Osim sažetog pregleda istorije, nisu navedeni ciljevi i misija ustanove. Uz osnovne kontakt-informacije nema interaktivne mape ili uputstva kako se dolazi do škole. 

Pojedine objave nisu jasne, ni čitljive. Prezentovane vijesti su zastarjele i neažurirane. Iako su uređeni po pravopisu i imaju glavni naslov, tekstovi nisu opremljeni ni cjelovito potpisani.

Na raspolaganju su relevantni zakoni i pravilnici, ali nedostaju odluke, rješenja, zapisnici i formulari za žalbe i prijave. Dostupan je krizni plan iz 2020. godine.

Prezentovani su kratki izvještaji o događanjima u školi kao što su radionice, posjete, priredbe, humanitarne akcije i takmičenja. Na stranici nema zasebnih foto albuma ni digitalnog arhiva vijesti.

Nedostaju godišnji plan rada škole, nastavni planovi i programi, raspored nastave i zvona, raspored neradnih i nenastavnih dana i termini konsultacija. Plan pismenih provjera je iz 2022/2023. godine. Ponuđeno je uputstvo za pristup e-dnevniku.

Dostupan je spisak udžbenika za sve razrede, ali iz 2021/2022. godine.

 

Slika 1

 

Sve o nastavnim i vannastavnim aktivnostima

Osnovna škola Skender Kulenović, Sarajevo, 22. 09. 2023. 13:44 

(https://www.os-sk.edu.ba/)

Stranica je osvojila 59 bodova. Njen izgled pretežno zadovoljava kriterije, ali pored malog i slabo vidljivog logotipa nema naziva škole. Osnovne kontakt-informacije su uredno istaknute, sa e-mail adresama i brojevima telefona uprave, adresom škole i interaktivnom mapom. Uz istorijat su navedeni Misija i vizija škole.

Informacije su lako dostupne, jasne i ažurirane. Tekstovi su uređeni po pravopisu, uz odgovarajuće fontove, ali osim naslova nisu dodatno opremljeni i, kao ni fotografije, nisu potpisani.

Stranica je prilagođena mobilnim uređajima, povezana sa društvenim mrežama, ali nema opciju brzog pretraživanja.

Dostupni su izvještaji o postignućima učenika na takmičenjima i drugim školskim aktivnostima, ali u postojećim foto albumima nema informacija koje događaje fotografije opisuju. 

Uz spisak nastavnika nedostaju informacije o stručnoj spremi, njihovim usavršavanjima, uspjesima i nagradama.

Sve vezano za nastavu je adekvatno predstavljeno. Dostupan je nastavni kalendar, raspored zvona, plan pismenih radnji, raspored i plan održavanja sekcija i slobodnih aktivnosti i termini održavanja roditeljskih i informativnih sastanaka. Ponuđen je link na nastavne planove i programe i spisak udžbenika za sve razrede. 

Prikazan je i spisak lektira za osnovnu školu po nastavnom planu i programu za 2023/2024. godinu.

 

Dječije zapovijedi

Osnovna škola Mejdan, Tuzla, 26. 09. 2023. 08:46 (https://osmejdan.weebly.com/)

Ova stranica je dobila samo 21 bod. Iako ne izgleda uredno i pregledno, jasni su nazivi postojećih rubrika. Pored adrese, brojeva telefona, navedene misije i vizije i informacije o broju zaposlenih, nema drugih podataka o školi. 

Tekstovi su neažurirani, neopremljeni i nepotpisani, a fotografije nejasne. Među malobrojnim sadržajima ponuđen je link na likovne i literarne radove učenika. 

Prilozi koji se mogu naći na stranici nisu u odgovarajućim formatima.

Stranica je prilagođena mobilnim uređajima i povezana je sa društvenim mrežama.

Nisu dostupni relevantni zakoni, pravilnici, odluke, rješenja ili zapisnici. Nismo našli ništa vezano za nastavu. Nedostaje godišnji plan rada škole, nastavni planovi i programi, raspored nastave i zvona, termini konsultacija i pristup e-dnevniku.

U rubrici Za roditelje je lista Deset dječjih zapovijedi, linkovi na tekst i pdf publikacije, Smije li nastavnik biti učenikov prijatelj na Facebooku?, Zaštitite privatnost na Facebooku i Sigurnost na internetu

Pretražujući sadržaje našli smo korisne savjete za uspješno učenje i link na materijale iz 2016–2018. godine za pripremu eksterne mature i video spot škole.U albumu deponija

Osnovna škola fra Didaka Buntića, Čitluk, 27. 09. 2023. 08:19 (https://oscitluk.com/)

Stranica ove škole osvojila je 52 boda. Pristup ponuđenim sadržajima je jednostavan. Uz pregled istorije nema navedenih ciljeva ustanove. Uz kontakt informacije uprave na raspolaganju je i interaktivna mapa.

Tekstovi su uređeni po pravopisu, opremljeni samo glavnim naslovima i odgovarajućim fontovima, ali nedostaje datum objave.

Prateće fotografije su velike i jasne, ali i na ovoj stranici nepotpisane.

Među dokumentima dostupni su Kolektivni ugovor za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja, Kućni red i kodeks ponašanja i oblačenja, Poslovnik o radu vijeća učenika škole, Pravilnik o radu vijeća roditelja i škole, Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi, Pravilnik o pedagoškim mjerama, Statut škole, Zakon o osnovnom obrazovanju

Nedostaju odluke, rješenja, zapisnici i formulari za žalbe i prijave.

Stranica je prilagođena za mobilne uređaje, ali nije povezana sa društvenim mrežama. Posjeduje pretraživač i brzina interakcije je adekvatna.

Sadrži izvještaje o dešavanjima u školi i vijesti o postignućima učenika na takmičenjima i učešćima na turnirima.

Postoji foto galerija, ali nije najjasnije šta je u njoj predstavljeno. Na primjer, u albumu Deponija mulja nalazimo fotografije odlagališta crvenog mulja iz fabrike Aluminijum, ali bez ikakvih opisa fotografija.

Dostupne su informacije o stručnoj spremi zaposlenica i zaposlenika, ali nedostaju informacije o uspjesima i nagradama, mentorstvima i objavljenim radovima.

Kalendar rada i godišnji plan i program su iz 2022/2023. godine. Nedostaje i raspored nastave, nastavni planovi i programi, pristup e-dnevniku i raspored praznika i nenastavnih dana. 

Za roditelje su dostupni sadržaji kao što su Odgojni stilovi roditeljstva, Kako prepoznati i savladati strah od škole, Roditeljska uloga u učenju djeteta, Preporuke za roditelje budućih prvašića i Spremnost djeteta za školu.

Najnovije

Nacrtano riječima

Cuke i djeca

Školegijum redakcija

Online lice škola No. 13

Ima obilježavanje godišnjice pada Vukovara, ali nema postignuća đaka

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 12

Ima rasporede dopunske, dodatne nastave i sekcija, ali iz 2019/2020. godine.

Andrej Arkoš

Nacrtano riječima

Kafić s pogledom na školu

Školegijum redakcija

Nacrtano riječima

Nacionalizam i ljepota

Školegijum redakcija