Nova čitanja

Online lice škola No. 2

Vodi se računa o pristupu putem mobilnih telefona

Andrej Arkoš

15.09.2023

S nadom da ćemo pomoći da škole što uspješnije komuniciraju sa zajednicom, nastavljamo ocjenjivati funkcionalnosti, dostupnosti i sadržajnosti internet-stranica.

Ilustracija: Pixabay

Druge sedmice školske 2023/24. godine u ocjenjivanju su učestvovale Meša Selimović, Zenica; OŠ Rainci Gornji, Kalesija; OŠ Džemaludin Čaušević, Sarajevo; OŠ Branko Ćopić, Prnjavor i OŠ Kardinala Stepinca, Neum.

 

1. Proljeće u septembru

Osnovna škola Meša Selimović, Zenica (https://osmesaze.edu.ba/)

Niska ocjena od 25 bodova za internet-stranicu ove škole. Vrlo je jednostavna, uz brzu navigaciju kroz ponuđene sadržaje, ali bez rubrika i tema koje se usredotočuju na obrazovanje. Navedeni su ciljevi škole, uz kratak istorijat sažet u tri rečenice i bilješku o piscu po kome se škola zove. 

Uzak je izbor sadržaja, našli smo samo nekoliko neažuriranih, nekompletnih i nepotpisanih vijesti. U rubrikama ne nalazimo korisne informacije, možemo pročitati obavijest o dolasku proljeća u školsko dvorište ili kratak tekst o tome šta su nastavnice i nastavnici radili tokom raspusta.

Nisu dostupni zakoni i pravilnici, informacije o mjerama sigurnosti ili formular za žalbe i prijave. Uz spisak zaposlenih nema podataka o stručnoj spremi.

Izostavljene su potrebne informacije vezane za nastavu, kao što je raspored časova i konsultacija, godišnji plan rada i nastavni planovi i programi.

Nismo našli ni linkove na korisne sadržaje ili nastavne materijale.

 

2. Praktično i jasno

Osnovna škola Rainci Gornji, Kalesija (https://osrainci.ba/)

Stranica je osvojila 52 boda. Sa jasnim nazivima rubrika i podrubrika, navigacija je praktična.

Iako nema knjige pohvala i žalbi, istaknuto je da se sve primjedbe, komentari ili pitanja mogu slobodno uputiti na dostupne kontakte.

Vijesti su uređene po pravopisu, uz odgovarajuće fontove. Fotografije koje su dovoljno velike i jasne nisu potpisane. Prilozi su u odgovarajućim formatima, uz brz, jednostavan pristup.

Raspoloživi pravni propisi su podijeljeni u dvije podrubrike (Zakonski i podzakonski akti i Akti škole). Zakonski i podzakonski akti se mogu preuzeti linkom na zvaničnu stranicu Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

U školskim aktima dostupni su: Godišnji plan rada škole, Pravila škole, Pravilnik o kućnom redu sa etičkim kodeksom, Protokol o prevenciji i postupanju u slučajevima nasilja među i nad djecom, Poslovnik o radu vijeća učenika, Poslovnik o radu vijeća roditelja, Pravilnik o napredovanju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika u osnovnoj školi, Pravilnik o bržem napredovanju učenika i završavanju dva razreda u istoj školskoj godini, Načela za organizovanje izleta, ekskurzija i logorovanja, Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu covid-19. Nedostaju odluke, rješenja i zapisnici. Nema informacija o mjerama sigurnosti na snazi.

Stranica je optimizirana za mobilne uređaje, na kojima djeluje još ljepše i funkcionalnije.

Pored dobre brzine interakcije, nema opciju brzog pretraživanja i nije povezana sa društvenim mrežama.

Dostupni su izvještaji o školskim dešavanjima i postignućima učenika, uz fotoalbume i videoklipove, ali nema zaseban digitalni arhiv.

Spisku nastavnika nedostaju informacije o stručnoj spremi, e-mail kontakti i termini dostupnosti.

Nedostaju nastavni planovi i programi i godišnji plan rada škole sa praznicima i nenastavnim danima. Ponuđen je raspored smjena, sekcija, dodatne, dopunske nastave i raspored zvonjenja. Raspored časova nije u adekvatnom formatu i nije jasan.

Roditelji mogu naći termine informativnih sastanaka, ali nema pristupa elektronskom dnevniku. Na raspolaganju su i sve potrebne informacije za polaganje eksterne mature. 

Stranica nema online biblioteku, ali se u rubrici Vannastavne aktivnosti može pronaći sadržaj iz nastavnog predmeta informatika.

 

Slika 1

 

3. Nepotpisani

Osnovna škola Džemaludin Čaušević, Sarajevo (https://oscausevic.edu.ba/)

Ova stranica je dobila 59 bodova. Pregledna je, sa jasnim nazivima rubrika. Ni ovdje nismo našli knjigu pohvala i žalbi ili formular za prijavu vršnjačkog nasilja. Pored istorijata i opštih informacija o školi, opisani su angažman i vizija škole.

Uz osnovne kontakt-informacije stoji i interaktivna mapa.

Vijesti su jasne i ažurirane, ali većinom bez potpisa autora. Fotografije su presitne, slabo vidljive i nisu potpisane. U galeriji slika ne postoje opisi ni datumi kada i gdje su fotografije snimljene. 

Dostupni su dokumenti kao što su pravilnici, odluke, poslovnici i obavještenja o sjednicama školskog odbora. Osim Pravilnika o zaštiti od požara, nema dokumenata o drugim sigurnosnim mjerama.

Stranica je prilagođena mobilnim uređajima i povezana sa društvenim mrežama.

Pored promjenjive brzine interakcije, nedostaje opcija brzog pretraživanja.

Prezentovani su izvještaji o školskim dešavanjima i kratke informacije o vannastavnim aktivnostima i dodatnoj nastavi, uključujući fotoalbume.

Spisak zaposlenica i zaposlenika sadrži podatke o stručnoj spremi, ali nedostaju informacije o usavršavanjima, uspjesima i nagradama i objavljenim radovima. Izostavljeni su e-kontakti i termini fizičke dostupnosti.

Uz prikazan raspored zvona po smjenama nema ažuriranog rasporeda nastave i rasporeda konsultacija, nastavni kalendar sa državnim i vjerskim praznicima je iz 2022/2023. godine.

Raspored pismenih provjera znanja nije ažuriran.

Dostupni su termini za radionice, dopunsku nastavu i sekcije.

 

4. Škola bez adrese

Osnovna škola Branko Ćopić, Prnjavor (https://www.brankocopicprnjavor.com/)

Funkcionalna i jednostavna, stranica je dobila 46 bodova. Uz istorijat ustanove stoji i kratak tekst o misiji i viziji, ali nema adrese škole, e-mail adrese ni brojeva telefona.

Dostupni su mnogi izvještaji sa takmičenja, izleta i posjeta, ali su vijesti previše kratke, nepotpune i nisu ažurirane. Iako su uređeni po pravopisu, tekstovi nisu adekvatno opremljeni naslovima ili podnaslovima i nepotpisani su, kao i fotografije. 

Na stranici nema relevantnih zakona i pravilnika, odluka, rješenja ili zapisnika.

Nema formulara za žalbe i prijave, kao ni uputstava za upis učenika u prvi razred. Nisu dostupne ni informacije o sigurnosnim mjerama.

Optimizirana je za mobilne uređaje, povezana sa društvenim mrežama, uz adekvatnu brzinu, ima i pretraživač.

Na stranici su prezentovana školska dešavanja i postignuća učenica i nastavnika. Predstavljeni su i projekti škole (Škole za 21 vijek, Mislimo o prirodi, Danas za sutra, Podrška inkluzivnom obrazovanju, Dositej, Čitalići).

Dostupni su i fotoalbumi sa školskih događaja.

Dostupan je raspored časova i raspored pisanih provjera znanja, a izostavljeni su godišnji plan rada škole, nastavni planovi i programi, pristup elektronskom dnevniku, raspored informacija za roditelje i raspored praznika i nenastavnih dana.

Pretražujući stranicu nismo našli nikakve podatke o zaposlenicima i zaposlenicama škole.

 

5. Ništa poučno 

Osnovna škola Kardinala Stepinca, Neum (https://www.os-neum.info/)

Stranica ove ustanove dobila je 35 bodova. U ponuđenim rubrikama, uz vannastavne aktivnosti i godišnji plan i program rada, nedostaju teme koje se odnose na nastavu i učenike. Osim pregleda osnivanja škole, nema ništa o misiji, viziji i ciljevima institucije.

Osnovnim kontakt-informacijama nedostaje mapa ili upute kako doći do škole.

Sadržaj je ažuriran, ali Glavni izbornik ne omogućava sasvim jednostavan pristup informacijama. 

Uz neujednačene veličine fontova u tekstovima, nepotpisane fotografije u pojedinim vijestima neproporcionalne su i nisu jasne.

Prilozi kao što su Godišnji plan i program (za 2022/2023. godinu) i Školski kurikulum u odgovarajućem su PDF formatu.

Na stranici nisu ponuđeni aktuelni zakoni i pravilnici ministarstva ili škole.

Nema formulara za žalbe i prijave, uputstava o upisu đaka i informacija o sigurnosnim mjerama i protokolima.

Funkcionalnost stranice većinom zadovoljava kriterije, prilagođena je mobilnim uređajima, posjeduje i pretraživač, ali nije povezana sa društvenim mrežama.

Popis zaposlenika ne sadrži informacije o stručnoj spremi, objavljenim radovima, uspjesima i nagradama, te nisu dostupni kontakti i termini fizičke dostupnosti.

Pored prošlogodišnjeg plana i programa rada škole, nema nastavnih planova i programa, rasporeda nastave i zvona. Nije omogućen pristup elektronskom dnevniku.
Raspored individualnih informacija za roditelje je za školsku 2022/2023. godinu.

Predstavljen je spisak vannastavnih aktivnosti (Na prvom mjestu vjeronaučna sekcija, zatim literarno-dramska sekcija, dramska i recitatorska sekcija, likovna sekcija, ekosekcija, kulturno-zabavna sekcija, kreativna grupa, sekcija – nogomet, sekcija – odbojka, domaćinstvo, sekcija iz informatike – robotika i zbor). 

U rubrici Kutak za roditelje priloženi su dokumenti: Dijete na internetu, Vodič za roditelje i Dječji podsjetnik roditeljima).

Stranica nema online biblioteku. U rubrici Korisni linkovi ponuđene su: Srednja škola Metković, Srednja škola Čapljina, Zavod za školstvo u Mostaru i Online matematika.

Najnovije

Nacrtano riječima

Cuke i djeca

Školegijum redakcija

Online lice škola No. 13

Ima obilježavanje godišnjice pada Vukovara, ali nema postignuća đaka

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 12

Ima rasporede dopunske, dodatne nastave i sekcija, ali iz 2019/2020. godine.

Andrej Arkoš

Nacrtano riječima

Kafić s pogledom na školu

Školegijum redakcija

Nacrtano riječima

Nacionalizam i ljepota

Školegijum redakcija