Nova čitanja

Analiza internet-stranica škola (1)

Ima svega, ali malo šta korisno

Andrej Arkoš

08.09.2023

Školegijum će svakog petka objaviti analizu internet-stranica pet škola s prostora Bosne i Hercegovine s ciljem da taj prostor za komunikaciju sa zajednicom bude što informativniji i korisniji svima kojima je škola važna.

Ilustracija: Zenza Flarini / Shutterstock.com

Online lice škola No. 1

1. sedmica školske 23/24.

Učestvovale:

Fatima Gunić, Sarajevo

Silvija Strahimira Kranjčevića, Mostar

Branko Radičević, Banja Luka

Zaim Kolar, Dejčići, Trnovo

Kiseljak, Kiseljak

 

 Slika 1

 

Opisni dio

1. Word gdje mu nije mjesto

Osnovna škola Fatima Gunić, Sarajevo, 31. 8. 2023, 12:30

http://osfg.edu.ba/ 

Stranica je zaradila ukupno samo 40 bodova, iako na prvi pogled ostavlja utisak da je sve na svom mjestu. Prilikom listanja ustanovili smo da stranica nema knjigu pohvala i žalbi, nije bilo ažuriranih najava nikakvih događaja. Iako je većina očekivanih linkova – na pravilnike i odluke, školski poslovnik, Uputstvo za online nastavu, Uputstvo za vođenje elektronskog dnevnika škole, Pravilnik o zaštiti od požara, Krizni plan, javne konkurse – lako uočljiva, pojedini linkovi nisu radili (Fatima Gunic plan integriteta, Izjava roditelja online nastava, Uputstvo o organizaciji nastave, Dopis-EGMO, Dopis realizacija nastave, Informacija-realizacija nastavnog procesa, Uputstvo-o-organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada, Smjernice za organizovanje tjelesnog i zdravstvenog odgoja/sporta, Krizni plan, Opći-akt-Pravilnik-o-zaštiti-od-požara, Pravilnik-o-vođenju-evidencije-čuvanju-isprava-i-sadržaju-godišnjeg-izvještaja-iz-oblasti-zaštite-na-radu). 

Život u školi je siromašno predstavljen, možda i jer školska godina tek počinje. Nismo našli tekstove o dešavanjima u školi, niti bilo kakvim aktivnostima. Nevidljive su nam bile vijesti o postignućima učenika i nastavnica. Nismo našli fotogaleriju o događanjima u školi, kao ni digitalni arhiv. Stanje nije bolje ni što se funkcionalnosti stranice tiče: nije prilagođena za mobilne uređaje, nije povezana sa društvenim mrežama i nema pretraživač. 

Nedostupni su podaci o zaposlenicama i zaposlenicima. Mala fotografija zaposlenika na okupu na kojoj se ništa ne vidi ne može zadovoljiti očekivanja pobrojana u kriterijima.

Tabela rasporeda zvonjenja postoji, ali je premala i nije vidljiva. Nije dostupan nastavni plan i program, kao ni raspored nastave. Nema pristupa elektronskom dnevniku, rasporeda konsultacija. Nema ni rasporeda neradnih dana i praznika.

U Biblioteci nema spiska obaveznih lektira za sve razrede, kao ni spiska raspoloživih lektira. Dostupan je link na Međunarodnu dječiju digitalnu biblioteku. Nema linkova na korisne sadržaje i nastavne materijale.

 

2. Škola mostarska, reprezentacija Hrvatska

Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića, Mostar, 25. 8. 2023, 09:44.

https://www.osssk.edu.ba/

Stranica je dobila 53 boda. Pored preglednosti i jasnih naziva rubrika, osim opštih podataka o školi, nema ništa o misiji, ciljevima i viziji škole. Ima osnovne kontakt-informacije škole i uprave i interaktivnu mapu.

(Nije najjasnije zašto pored fotografija škole i školskog dvorišta stoji fotografija hrvatske fudbalske reprezentacije).

Informacije su lako dostupne, vijesti ažurirane i potpune, a obavijesti i najave događaja blagovremene.

Tekstovi su uređeni po pravopisu, fotografije su velike i jasne, ali, kao i tekstovi, nepotpisane. 

Na stranici nismo našli relevantne zakone, pravilnike, rješenja, zapisnike i formulare za žalbe i prijave. (Dostupni: Naredba i preporuke u slučaju koronavirusa, Protokol o postupanju u slučaju nasilja u školi, Program prevencije vršnjačkog zlostavljanja i Međuinstitucionalni protokol o postupanju u slučajevima nasilja).

Sadrži novosti i fotografije o dešavanjima u školi i vijesti o postignućima učenika, ali nema zasebnih fotoalbuma ni digitalni arhiv. 

Spisak zaposlenika nema podatke o stručnoj spremi, usavršavanjima ili nagradama.

Osim satnice, nema rasporeda časova ni rasporeda sekcija. (Još uvijek stoji školski kalendar sa praznicima iz 2021. godine).

Za roditelje je dostupan raspored informacija i vrijeme prijema, ali nema pristupa elektronskom dnevniku.

Biblioteka sadrži linkove na online priručnike: Hrvatski pravopis i online enciklopedije.

Nema online katalog, linkove na druge korisne sadržaje i nastavne materijale.

 

3. Sitan tekst i prekrupne fotografije

Osnovna škola Branko Radičević, Banja Luka, 23. 8. 2023, 09:30

http:/https://www.brankoradicevic.com/

Internet-stranica ove škole prikupila je 49 bodova. Vizuelno je pregledna, uz jednostavnu i laku navigaciju. Uz kratak pregled istorijata škole, kontakt-informacija uprave škole, stoji i kratka videoprezentacija ustanove i videospot školske himne: https://www.brankoradicevic.com/o-skoli-branko-radicevic-banjaluka.html.

Vijesti su pravopisno uređene, sažete su u nekoliko rečenica, presitnim tekstom, bez podnaslova, uz jasne i velike fotografije. 

Zakoni, pravilnici, informacije o sigurnosnim protokolima, formulari za žalbe i prijave nisu dostupni.

Stranica, pored normalne brzine interakcije, ima pretraživač i povezana je sa društvenim mrežama, ali nije prilagođena mobilnim uređajima.

Sadrži vijesti o dešavanjima u školi, rubriku o školskim sekcijama, uz izvještaje i fotografije koje prikazuju aktivnosti sekcija.

Uz spisak zaposlenika nema podataka o stručnoj spremi i usavršavanjima, osnovnih kontakt-informacija ni termina fizičke dostupnosti.

Na stranici nema akademskog kalendara, pristupa elektronskom dnevniku, rasporeda konsultacija, rasporeda praznika i neradnih dana. Dostupan je raspored smjena, raspored časova i zvona.

U rubrici Biblioteka je samo kratak istorijat i fotografije unutrašnjosti biblioteke. 

Na stranici smo našli dostupne zbirke zadataka iz matematike, srpskog jezika, i spisak preporučene literature za prvačiće. Sadrži virtuelnu učionicu sa Power Point prezentacijama i materijalima za preuzimanje (matematika, osnovi informatike i srpski jezik). Dostupan je online kviz za provjere znanja.

 

4. Najava pismenih provjera za 2018/2019.

Osnovna škola Zaim Kolar, Dejčići, Trnovo, 5. 9. 2023, 10:20

https://oszk.edu.ba/

Stranica škole je prikupila 39 bodova. Pored preglednosti, navigacija je jednostavna i praktična, ali bi malobrojne novosti mogle biti urednije istaknute. 

Ponuđene informacije su ažurirane, potpune i jasne. Dostupni tekstovi su uređeni po pravopisu, nemaju podnaslove i nisu potpisani.

Dostupni su relevantni zakoni i pravilnici. U rubrici odluke i rješenja stoje samo: Rješenje o novčanoj naknadi za slučaj smrti, Rješenja o isplati prekovremenih sati za popisnu komisiju za 2019. i Rješenje o izmjeni naziva komisije. Nedostaju formulari za žalbe i prijave, kao i uputstva za upis đaka. Izostavljene su informacije o sigurnosnim mjerama.

(Dostupni su pozivi za sjednice školskog odbora).

Uz zadovoljavajuću brzinu interakcije, stranica je optimizirana za mobilne uređaje, ali postojeći linkovi na društvene mreže ne rade. 

Nedostaju izvještaji o školskim dešavanjima i postignućima učenika i nastavnika sa fotogalerijama koje bi prikazale događaje. Stranica nema digitalni arhiv.

Među informacijama o zaposlenicima nema podatka o stručnoj spremi, uspjesima i nagradama, nedostaju i e-mail kontakti i termini dostupnosti.

Ni ovdje nismo našli godišnji plan rada škole, nastavne planove i programe, raspored nastave i zvona, termine konsultacija i raspored praznika i nenastavnih dana.

U rubrici koja se odnosi na nastavu stoji samo okvirni kalendar pisanih provjera znanja za školsku 2018/2019. godinu.

(Postoji informacija o Školi u prirodi u Šabićima, sa istaknutim cijenama https://oszk.edu.ba/skolauprirodi/),

Stranica nema online biblioteku sa nastavnim materijalima i linkovima na korisne sadržaje.

 

5. Mrtvi linkovi na lektiru

Osnovna škola Kiseljak, 6. 9. 2023, 08:50

Kiseljak https://www.os-kiseljak.ba/

Ova stranica je dobila 55 bodova. Do željenih informacija dolazimo jednostavno, kroz laku navigaciju i jasan raspored rubrika. Sadrži opšte kontakt-informacije, bez interaktivne mape i uputstva kako doći do škole. Kao ni na do sada pregledanim stranicama, nema izjava o ciljevima i misiji institucije.

Vijesti su potpune i jasne, ali nisu ažurirane. Pored toga, nema blagovremenih najava školskih događaja i aktivnosti.

Sadržaji su dobro uređeni, sa naslovima i podnaslovima, uz jasne i velike fotografije, ali ni one nisu potpisane. 

Dostupni su pravilnici, protokoli, kodeksi i drugi akti koje je donijelo Ministarstvo Kantona Središnja Bosna. Među dokumentima nema formulara za žalbe i prijave, te nema informacija o mjerama sigurnosti. Objavljeni su konkursi i javni pozivi.

Funkcionalnost zadovoljava kriterije, prilagođena je za mobilne uređaje, pored dobre brzine ima i pretraživač.

Stranica sadrži vijesti sa fotoalbumima o školskim događajima. Nedostaju vijesti o postignućima učenika. 

Informacije o zaposlenicima i zaposlenicama ne sadrže podatke o stručnoj spremi i njihovim uspjesima i nagradama, kao ni e-mail kontakte i termine fizičke dostupnosti.

Nedostaje akademski kalendar, kao i nastavni planovi i programi. 

U rubrici za učenice i učenike nalazi se potrebni raspored časova, raspored zvona, kalendar pismenih provjera znanja, termini održavanja sekcija, dopunske i dodatne nastave i termini informacija za roditelje. Nismo našli raspored praznika i neradnih dana.

(Link na popis radnih materijala ne radi).

Pored informacije o broju knjiga koje posjeduje biblioteka, nema drugih sadržaja.

Linkovi na popis obavezne lektire i pravilnik o radu školske biblioteke ne rade.

 

Napomena:

S početkom školske godine Školegijum počinje pratiti i ocjenjivati zvanične stranice škola u Bosni i Hercegovini. Kao što smo to najavili, namjera nam je potaknuti uprave škola i same nastavnice i nastavnike da unaprijede virtuelnu komunikaciju s javnošću, a nastavnice i voditelje sekcija ohrabriti da na internet-stranicu škole gledaju kao na nastavno sredstvo.

Na kraju svake sedmice objavićemo tabelu s ocjenama za pet škola, prema deset kriterija. Školama na zahtjev možemo poslati detaljnije liste s primjedbama. Također, nakon izvjesnog vremena na neke od njih ćemo se vraćati i ponovo ih ocjenjivati. Svake šeste sedmice ocijenićemo pet prethodno najboljih. Nadamo se da će na kraju cijela kampanja podići opšte standarde komunikacije putem interneta, te da će angažman nastavnika na poboljšanjima posredno uticati i na način na koji đaci komuniciraju putem društvenih mreža.

Škole nisu samo mjesta gdje se provode planovi ministarstava, nego centri lokalnih zajednica; dešavanja u školi i vrijednosti koje se u njoj njeguju bitno određuju budućnost cijelog društva. Škole koje nemaju šta da kriju i čega da se stide prepoznaće i važnost internet-stranica u ispunjenju svoje misije.

Najnovije

Nacrtano riječima

Cuke i djeca

Školegijum redakcija

Online lice škola No. 13

Ima obilježavanje godišnjice pada Vukovara, ali nema postignuća đaka

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 12

Ima rasporede dopunske, dodatne nastave i sekcija, ali iz 2019/2020. godine.

Andrej Arkoš

Nacrtano riječima

Kafić s pogledom na školu

Školegijum redakcija

Nacrtano riječima

Nacionalizam i ljepota

Školegijum redakcija