Obrazovna politika

Novi kurikulum u Kantonu Sarajevo je status quo za obrazovanje

Nije normalno da svršeni osnovac ne zna da živi u 21. stoljeću

Arifa Isaković

30.04.2021

Zašto u šestom razredu ne posvetiti više časova računanju vremena i onda to ne ponavljati u prvom razredu srednje škole?

Ilustracija: Sergio Delle Vedove / Shutterstock.com

Nakon što je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo na linku Online platforma za kurikulum otvorilo javnu raspravu o prijedlogu novih kurikuluma za modernije i kvalitetnije obrazovanje koja će trajati do 17. maja, koristim mogućnost da i ovdje objavim svoja zapažanja.

Pravo građanki i građana da učestvuju u nekoj javnoj raspravi, pa i ovoj o kreiranju kurikuluma, jeste demokratsko, ali stvara obaveze za onog ko je raspisuje da za svaki odbijeni prijedlog da argumentovano obrazloženje. S druge strane, javna rasprava oslobađa odgovornosti članove komisija koji su plaćeni za izradu kurikuluma, a u debatiranje o vrlo stručnom pitanju uključuje javnost, koja možda i ne zna šta znači kurikulum, šta su ishodi učenja i ostali pojmovi korišteni u dokumentu koji je predmet javne rasprave. Osim toga, učešće u javnoj raspravi zahtijeva i vrijeme, a pitanje je ko ima ili ko je spreman odvojiti vrijeme da čita, analizira i piše primjedbe na predloženi dokument. Meni je, kao dugogodišnjoj nastavnici historije i prosvjetnoj radnici, stalo da unaprijedimo obrazovanje, pa zato ovo i pišem.

Novi kurikulum za historiju trebao bi nastavu učiniti kvalitetnijom, ali uvidom u predloženi sadržaj može se zaključiti da je dokument pregledan, ali ne obećava suštinsku promjenu. Dijelovi su preuzeti iz postojećih planova i programa, pa je ostalo isto ono na šta se nastavnice i roditelji godinama žale!

Autorice i autori kurikuluma u dijelu Historija – učenje i poučavanje navode da se reformom obrazovanja mijenja svrha i način poučavanja historije i da su ishodi učenja u kurikulumu postavljeni na zahtjevniji nivo. Međutim, sadržaj kurikuluma ne potvrđuje tačnost ovih navoda. Naime, jedan od glavnih nedostataka u sadašnjem podučavanju historije u osnovnim i srednjim školama jeste identičnost programskih sadržaja – nastavne jedinice u udžbenicima na isti način prezentirane su đacima šestog razreda osnovne i prvog razreda srednje škole.

 

Isti ishodi učenja za djecu različitog uzrasta

Autori su naveli da su ishodi učenja za srednju školu zahtjevniji u odnosu na ishode učenja za osnovnu školu. Prva nastavna jedinica s kojom se susreću đaci svih razreda osnovne i srednje škole je Historijski izvori i proučavanje historije. Evo njenog prikaza za tri razreda, gdje se vidi da su sadržaji suštinski identični, samo je struktura i redoslijed rečenica drugačiji. 

Historijski izvori i proučavanje historije

 

Ishodi učenja

 

 6. razred osnovne škole

 

·         * Razlikuje vrste historijskih izvora, njihovu podjelu i karakteristike

·         * Primjenjuje znanje i odgovarajuće pojmove o obilježjima historijskih izvora na primjerima iz prethistorije i staroga vijeka

·         * Postavlja jednostavna pitanja i odgovore o prirodi historijskih izvora tipičnih za prethistoriju i stari vijek, na temelju proučavanja historijskih izvora

·         * Odgovara na pitanja koja postavlja nastavnik odabirući prikladne podatke iz didaktički oblikovanih historijskih izvora

·         * Prezentira rezultate vlastitog proučavanja izvora na različite načine

·          

 

7. razred osnovne škole

·          

·         * Razlikuje izvore nastale neposredno nakon događaja i izvore nastale nakon određene vremenske distance (primarni i sekundarni izvori)

·         * Pronalazi podatke iz jednostavnih grafičkih i statističkih izvora (tablice, grafikoni, grafički prikazi)

·         * Pronalazi i analizira historijske izvore za interpretaciju određene teme

·         * Donosi zaključke temeljene na argumentima i dokazima iz historijskih izvora

·         * Prezentira rezultate istraživanja u različitim oblicima

·         * Procjenjuje opažanja o vlastitoj uspješnosti istraživanja historijskog izvora

·         * Izdvaja događaje iz srednjeg vijeka koji se različito tumače

·         * Uspoređuje najmanje dvije varijante tumačenja istog historijskog događaja iz srednjeg vijeka, na osnovu vizuelnih ili pisanih izvora

·          

 

 

 

1. razred srednje škole

R

* Razvrstava pronađene historijske izvore na primarne, sekundarne, vjerodostojne i irelevantne

* Koristi podatke iz historijskih izvora prilikom rekonstrukcije najstarije prošlosti ljudskog društva

·         * Utvrđuje značaj spomenika materijalne kulture za proučavanje historije starog vijeka i očuvanje svjetske kulturne baštine

·         * Upoređuje podatke iz pisanih izvora sa zaključcima koji su nastali na temelju analiza spomenika materijalne kulture

·         * Objašnjava ključne promjene u životu ljudi u prahistoriji i periodu antike na temelju analize historijskih izvora

·         * Analizira historijske izvore o istom događaju, nastale u različitim kulturama

·         * Određuje važnost podataka prvih pisanih izvora za ukupan razvoj ljudskog društva

·         * Prepoznaje različite oblike duhovnog razvoja čovjeka (magija i religija) u određenom historijskom vremenu i prostoru

·          

 

Studenti historije pišu diplomske radove na osnovu literature i nemaju obavezu pisati seminarske radove na osnovu objavljenih historijskih izvora, a prema novom predmetnom kurikulumu, učenik sa 11 godina koji još ne zna šta je predmet proučavanja historije treba da proučava i prezentira rezultate vlastitog proučavanja izvora na različite načine!?

Osim toga, prema aktuelnom nastavnom planu i programu, đaci šestih razreda uče o računanju vremena, i istina je da pojedini imaju problema s orijentacijom u vremenskim intervalima stoljeća ili desetljeća, ali bilo bi smislenije da se u šestom razredu više časova posveti ovoj temi, nego da se isto ponavlja u prvom razredu srednje škole, jer ne smije biti normalno da učenik devetog razreda ne zna da živi u 21. stoljeću!


Slika 1Online platforma za kurikulum

 

Način podučavanja se ne mijenja, a problematičan je

Priručnik Osnovna pitanja metodike nastave historije (A. A. Vagin, N. N. Speranskaja u izdanju Zavoda za izdavanje udžbenika Sarajevo iz 1968. godine) sadrži sve elemente interaktivne nastave.

Na stranici 289 piše: Sprovođenje svakog časa u tradicionalnom obliku: ispitivanje – izlaganje – utvrđivanje – zadatak, u datom slučaju bi bio primjer formalizma i šablona u nastavi istorije.

Da mi je kojim slučajem u ruke dospjela samo ova stranica, vjerovala bih da čitam priručnik za nastavnike historije napisan u periodu od 2000. do 2021. godine. Reformski procesi u osnovnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini počeli su 2000. godine, najprije u nastavi historije, i od tada smo stalno u nekoj reformi, ali se često događa da se u obrazovnom reformskom paketu nađe stara ili, rečeno ekspertskim jezikom, tradicionalna nastavna metoda, samo pod drugačijim nazivom.

Jedna od tadašnjih inovacija u nastavi historije bilo je inkorporiranje historijskih dokumenata u udžbenike historije kako bi učenici uz pomoć nastavnice na časovima historije mogli samostalno dolaziti do zaključaka o historijskim događajima. Ako je ovo bila inovacija u nastavi historije 2007. godine, onda praksa u BiH za teorijom kasni pola stoljeća, jer u citiranom metodičkom priručniku za nastavnike historije iz 1968. godine autor daje prikaz časa historije na kojem se analizira historijski dokument i objašnjava da zadatak ovakvog časa nije proučavanje novih događaja, nego analiza poznate građe, s tim da učenici u toku razgovora dođu do zaključaka neophodnih za svjesno usvajanje cijele teme.

U istom poglavlju autor citira ruskog publicistu i književnog kritičara Dimitrija Ivanoviča Pisareva: A gotova ubjeđenja ne možeš izmoliti od dobrih poznanika, niti kupiti u knjižari. Njih treba izgraditi vlastitim misaonim procesom.

Autori priručnika Osnovna pitanja metodike nastave historije preporučuju korištenje dokumentarne građe u nastavi historije, ali u višim razredima, ističući da ona nije primjerena nivou dječjeg poimanja. Prepoznali su probleme na koje nastavnice nailaze služeći se hrestomatijama i zbornicima dokumenata – nisu predviđeni za rad po školskom programu. Preobimni su i napisani teškim jezikom. Sadrže takve izraze i termine koji će zahtijevati previše komplikovanih i dugotrajnih objašnjenja. Dovoljno je pregledati važeće udžbenike historije da bi se zaključilo kako su se i autori udžbenika za niže razrede, u kojima se izučavaju stariji periodi, susreli s istim problemom.

Iako je napisan prije pola stoljeća, ovaj priručnik sasvim sigurno predstavlja zlatni standard za nastavu historije.

Osim toga, glavni uzroci loših rezultata bosanskohercegovačkih učenika i učenica na PISA testiranju nisu u nastavnim planovima i programima, udžbenicima i načinu podučavanja, nego u razlikama bh. obrazovnog sistema u odnosu na evropske države.

Nadam da će odgovorni u Ministarstvu moje primjedbe uzeti u obzir kao prilog javnoj raspravi u donošenju konačne odluke o implementaciji novih predmetnih kurikuluma, iako nisam sigurna da je javna rasprava dobar način odlučivanja o kurikulumima nakon što rasprave preko stručnih aktiva nisu dale željene rezultate.

I da, ne smijemo zaboraviti da, kada završi javna rasprava i reforma možda bude prihvaćena, ostaje pisanje udžbenika, ali to je sasvim nova tema, ništa manje teška.

Najnovije

Posjete spomen-obilježjima grade nekulturu sjećanja

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS krši Dejtonski mirovni sporazum

Mumić Iskra

Standardno loša provedba standarda

Neke škole prazne, neke prenapučene

Fontoplumo

Izbijanje iz pojma

Ne vjeruj načelnicima ni kad darove nose...

Svjetlana Nedimović

Povodom poziva nastavnicima/ama da prijave greške u udžbenicima

Sedlanje mrtvog konja

Nenad Veličković

Besplatni udžbenici u Kantonu Sarajevo

I ove godine milioni za neupotrebljive udžbenike

Nastavnica na raspustu