Obrazovna politika

Tragom odluka koje potpusuju profesordoktorministri

Popušite, studenti!

Nenad Veličković

01.06.2020

Naprosto smo navikli da mali činovnici iz velikih stranaka potpisuju najrazličitije budalaštine i nikome za to ne polažu računa.

Ilustracija: Školegijum

Krizni stožer Federalnog ministarstva zdravstva na sjednici održanoj 29. 5. 2020. godine donio je naredbu br. 01-33-3223/20, koja će se primjenjivati od 31. 5. 2020., u kojoj, između ostalog, stoji:

pod tačkom 5 – "U ugostiteljskim objektima, i to samo na otvorenom (baštama i terasama) dozvoljava se uporaba i konzumiranje nargila (šiša), uz obveznu promjenu jednokratnog nastavka i jednokratnog crijeva."

A pod tačkom 13 – "Zabranjuje se rad osnovnih, srednjih škola i fakulteta, sa iznimkom vježbi i praktičnog rada na fakultetima."[1] Na taj način škole i fakulteti izjednačavaju se s noćnim klubovima i diskotekama, kojima se u tč. 9 Naredbe izriče jednako odrešita zabrana.

Naredbu potpisuje ministar i predsjedavajući Kriznog stožera FMZ prof. dr. Vjekoslav Mandić.

Da je potpisao Naredbu samo Vjekoslav Mandić, ministar iz reda HDZ naroda, ništa u njoj ne bi bilo sporno. Naprosto smo navikli da mali činovnici iz velikih  stranaka potpisuju najrazličitije budalaštine i nikome za to ne polažu računa. Pa i ako zbog svog rada zaglave zatvor, velika je vjerovatnoća da će optužnica pasti zbog pogrešnog zareza u rečenici ili da će presuda biti oslobađajuća zbog nedostatka sudija.

Ali ovu naredbu potpisuje, osim hadezeovog ministra, i profesordoktor nauka, medicinskih, sudećih po biografijama na stranici Federalnog ministarstva zdravstva (prist. 31. 5. 2020.) i na stranici CIN-a, za koji je inače odbio da govori o svom imovinskom kartonu, a gdje piše i da je ljekarski posao zamrznuo 2005. godine (prist. 31. 5. 2020.).

Od ovog drugog, profesordoktora, dakle, s pravom možemo očekivati da nam objasni: ZAŠTO je sjedenje oko šiša za studente manja opasnost od sjedenja na ispitu u učionici? Zašto je student na svom fakultetu izložen riziku od zaraze, a u crkvi i džamiji nije?

Naravno, već i vukovi na grani znaju da tri vladajuća mafiolika nacionalizma u Bosni i Hercegovini javno školstvo koriste da populaciju na koju računaju glede budućih izbora trajno onesposobe za kritičko mišljenje. Pa je onda jasno zašto ministru Vjekoslavu Mandiću ide u račun da studentima zapuši usta jednokratnim piskom na jednokratnom crijevu: ako su, naime, studenti već popušili tri mjeseca online nastave, zašto da ne popuše i ispitne rokove. Što manje znanja na fakultetu steknu, veće su šanse da završe na čelu dvostranačkog ministarstva.

Ali profesordoktor Mandić, osim ako nije zamrznuo pored svog posla i svoju akademsku čast, ima obavezu da objasni dokument koji je i kao ministar potpisao. Ne samo zašto se rad u obrazovanju zabranjuje, a rad u ugostiteljstvu i propovijedanju dopušta, nego i kako će se školske i akademske godine završiti ako se rad školama i fakultetima, osim za navedene izuzetke, zabranjuje? Dok to ne učini, imamo pravo na osnovanu sumnju da se stanje nesreće u protekla tri mjeseca nije odnosilo na pandemiju nego na činjenicu da su našim životima upravljali profesordoktorministri koji su osim akademske časti zamrzli i veći komad mozga.

 

[1] Tačka u cijelosti glasi: "Zabranjuje se rad osnovnih, srednjih škola i fakulteta, sa iznimkom vježbi i praktičnog rada na fakultetima, odbrane diplomskih i magistarskih radova, te doktorskih disertacija, kao i praktičnog rada u srednjim strukovnim školama, održavanje pripravničkog i specijalističkog odnosno subspecijalističkog staža zdravstvenih djelatnika u zdravstvenim ustanovama, te drugim institucijama u kojima se staž obavlja, polaganje stručnih, specijalističkih i subspecijalističkih ispita zdravstvenih djelatnika, uz obvezno pridržavanje preporuka donijetih od strane zavoda za javno zdravstvo u Federaciji BiH (higijensko-epidemioloških mjera).

Najnovije

Kad znanje postane roba

Historija – da ili ne

Arifa Isaković

Tajna neuspjeha reforme obrazovanja

Devetogodišnja osnovna škola u BiH je kao zgrada bez temelja

Arifa Isaković

Umjesto javne rasprave o novom zakonu o visokom obrazovanju u Sarajevu

Ekonomska liberalizacija visokog obrazovanja

Denis Berberović

Novi zakon, stara nafaka

Nenad Veličković

Ako devetogodišnje obrazovanje u Kantonu Sarajevo predstavimo kao sat ili 60 minuta

Sedam minuta za tjelesno, tri za informatiku, a za fiziku manje od minut

Nusret Ahmetović