#intervju

Odgojni aspekti

Adis Muhović, direktor Centra za politike ...

Postoji način da mnogo više djece, od sadašnjih 17,2 posto, id...

Ako bi inicijativa bila prihvaćena, u prvoj godini imali bismo skoro 4.500 novoupisanih u akreditovane ustanove, što bi nas koštalo...

Rubina Čengić

Nova čitanja

Lamija Tanović, Fondacija Obrazovanje u ak...

U pripremi kvalitetnije obrazovanje budućih nastavnika i nasta...

Ministarstva su najavila da će detaljno proučiti ovo što sugerišemo, a fakulteti kažu da ne mogu ništa dok im to ministarstvo ne od...

Rubina Čengić

Obrazovna politika

Završena javna rasprava o nacrtima kurikul...

Loš odziv, još se ne zna ko će analizirati komentare

Za kvalitetnije obrazovanje potrebna je promjena svijesti, kaže Azra Nizić, voditeljica ekspertne grupe.

Rubina Čengić

Obrazovna politika

Melika Husić-Mehmedović, ministrica visoko...

Stvaramo novo ministarstvo; najveća pobjeda je fond za nauku o...

Iskreno sam obradovana vijestima o završetku izrade kurikuluma za osnovno obrazovanje. Radujem se javnoj raspravi i voljela bih da ...

Nenad Veličković, Rubina Čengić

Obrazovna politika

Naida Hota-Muminović, ministrica predškols...

Zakoni su nam prenormirani

Metaforički kazano: ne možemo ovdje posaditi palmu. Neće uspjeti, ne odgovara joj tlo, klima...

Rubina Čengić

Obrazovna politika

Namir Ibrahimović, voditelj kurikularne re...

Reformski akti urađeni su usprkos vlastima, a ne zahvaljujući ...

Vlada Kantona razmatra budžet i spominje gradnju novih školskih zgrada i utopljavanje postojećih, ali niko ne govori o reformama i ...

Rubina Čengić