BiH: Hrvatska i Slovenija (ne)priznaju diplome iz BiH, znatno otežali zapošljavanje bh. građanima

Sredinom prošle godine u Hrvatskoj je na snagu stupio novi Zakon o priznavanju i vrednovanju inostranih obrazovnih kvalifikacija koji u nezavidan položaj stavlja osobe sa fakultetskim diplomama stečenim u BiH, osim jednog univerziteta - mostarskog... Portal Klix, 21.03.2023.