BiH statistika: Više djece u vrtićima, a manje u osnovnim i srednjim školama

U školskoj 2018/2019. godini u Bosni i Hercegovini ukupno je bilo 359 predškolskih ustanova sa 28.511 djece. U odnosu na prethodnu školsku godinu broj predškolskih ustanova veći je za 8,1 posto, broj djece korisnika predškolskih ustanova porastao je za 10,1 posto, a broj zaposlenih veći je za 9,8 posto. U školskoj 2018/2019. godini u BiH u 1.803 osnovne škole upisano je 280.018 učenika, što je u odnosu na prethodnu školsku godinu manje za 2.928 učenika, ili jedan posto. U školskoj 2018/2019. godini u nastavni proces bilo je uključeno 24.175 nastavnika, a od toga 17.527 žena ili njih 72,5 posto... Portal Klix, 4. 11. 2019.