Sarajevo: Projekt ''Zeleni ekonomski razvoj'': Tri sarajevske škole bit će ljepše i energetski efikasnije

U okviru Projekta ''Zeleni ekonomski razvoj'' do danas je završena ili je u toku energetska sanacija ukupno 21 javnog objekta, najviše iz sektora obrazovanja, zatim zdravstva, kulture i sporta, te rada i socijalne politike, a za što su izdvojena sredstva u iznosu od više od 5,5 miliona KM. Od tog iznosa Ministarstvo je iz budžeta Kantona Sarajevo osiguralo skoro 3,5 miliona KM, Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH 1,3 miliona KM, učestvovao je i UNDP putem vlade Švedske, a općine, javni objekti i ostala resorna ministarstva sa više od 770.000 KM... Portal Dnevni avaz, 5. 11. 2019.