FBiH/RS: Entitetske vlade obećavaju reforme, ekonomisti skeptični

Vlada Federacije BiH (FBiH) i Vlada Republike Srpske (RS) na odvojenim sjednicama usvojile su dokument "Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019.-2022.godina". U dokumentu je, između ostalog, predviđeno ograničavanje izdataka za plate u javnom sektoru, depolitizacija državnih preduzeća, olakšavanje poslovanja realnom sektoru i reforma zdravstvenog sistema. Dio dokumenta "Zajedničke socioekonomske reforme za period 2019.-2022. godina" odnosi se i na politike koje pružaju prilike mladima, ženama i ostalim osjetljivim kategorijama, u kojima se između ostalog govori i o odlasku kvalifikovane radne snage, lošem obrazovanju, neusklađenosti vještina sa tržištem rada. U planu je i reforma obrazovanja, ali i zdravstvenog sektora, a sve u cilju stvaranja boljeg ambijenta za život građana u Bosni i Hercegovini kako kažu predsjednici entitetskih vlada... Portal Radio Slobodna Evropa, 11. 10. 2019.