KS: Udvostručuje se broj sati koje djeca u KS pohađaju u godini pred polazak u školu

Ministarstvo obrazovanja Kantona Sarajevo pokrenulo je proceduru da se udvostruči broj sati Obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak u školu. Umjesto dosadašnjih 150 sati tokom školske godine, ova djeca bi imala program od ukupno 300 sati. Obavezni predškolski program u Kantonu Sarajevo se provodi od školske 2010/2011. godine. Odnosi se na djecu koja nisu išla u vrtiće, a cilj je da pripreme djecu za polazak u školu. Do sada su ova djeca išla u predškolske ustanove jednom sedmično po dva sata, a kada se usvoji izmjena, djeca će ići dva puta sedmično po dva sata... Portal Klix, 11. 10. 2019.