Marina Stojaković

Obrazovna politika

Anketa o povjerenju u obrazovne sindikate

Čelnici sindikata rade prvenstveno za svoju korist, a ne za ra...

Sindikat nije osoba i ne može i ne smije se svesti na rukovodioca i na pružanje usluga članovima.

Marina Stojaković

Odgojni aspekti

Njemačka nezavisna organizacija Teach Firs...

Obrazovna inicijativa kao borba za pravedno obrazovanje

Pobjeda je svako dijete koje uspije u obrazovnom procesu, uprkos negativnim prognozama i poteškoćama, i razlog da se vjeruje da su ...

Marina Stojaković

Nova čitanja

Crtani film kao pomagalo u nastavi: Peppa ...

Od akuzativa i novog vokabulara do kolonijalizma i ljudskih pr...

Djeci se nudi dodatni obrazovni sadržaj koji tematizira ono po čemu su zemlje poznate, a odgojni aspekt ove epizodice prepoznatljiv...

Marina Stojaković

Obrazovna politika

Hajrudin Ćuprija, direktor Osnovne škole F...

Direktori škola trebaju biti dio pregovaračkog tima o kolektiv...

Obrazovanje je kičma društva. To je najmoćnije oružje kojim možete mijenjati svijet. Ne mijenja se svijet tenkovima, nego obrazovan...

Marina Stojaković

Obrazovna politika

Nastavak događanja nakon nezakonitog imeno...

Oportunizam i politika ćutnje

Da li je ljudima koji oportunistički teže određenim pozicijama ili ka uspinjanju na ljestvicama karijere posao s djecom uopće bitan...

Marina Stojaković

Odgojni aspekti

Peppa Wutz crtići za njemački jezik u škol...

Treba prestati djecu učiti da je prevođenje učenje jezika

Ponavljanje, ponavljanje, ponavljanje... To je jedna od glavnih strategija učenja.

Marina Stojaković