Arifa Isaković

Nastavnička pitanja

Implementacija bolonjskog sistema

Nastavnicima i nastavnicama treba doškolovanje ili ekvivalencija

Kako su potrošili mnogo teško zarađenih plaća na doškolovanje, možda je bolje da ne znaju da su isto to mogli steći ekvivalencijom ...

Arifa Isaković

Obrazovna politika

Još malo o reformi obrazovanja u Kantonu S...

Grlom u jagode, pa kud ko

Smjernicama iz novembra 2017. godine bile su predviđene međupredmetne teme: Učiti kako učiti, Zdravlje, Lični i socijalni razvoj, A...

Arifa Isaković

Obrazovna politika

Statistika o obrazovanju

Od brojeva do upitnika

Nastavnička zapažanja na osnovu podataka o obrazovanju iz biltena Federalnog zavoda za statistiku za 2021. godinu, ali i pitanja ko...

Arifa Isaković

Nastavnička pitanja

Školsko nasilje nad nastavnicima i nastavn...

Lako je dokazati napade kada se koristi metalna šipka ili sjek...

Nejasni kriteriji i pravila ocjenjivanja put su do nasilja nad nastavnicima, tako da implementacija kurikularne reforme s tim nedos...

Arifa Isaković

Obrazovna politika

Kantonalni stručni aktivi ostali samo u pr...

Plaši li se obrazovna vlast saradnje među nastavnicima

Obrazovna vlast u Kantonu Sarajevo ukinula je stručne aktive kao jedini vid saradnje između nastavnika istog ili srodnih predmeta.

Arifa Isaković

Obrazovna politika

Počela provedba kurikularne reforme

Nastavni plan i program izgubljen u reformskom vihoru

Na koji nastavni plan i program se odnosi odluka Ministarstva za odgoj i obrazovanje od 29. 8. 2022. godine?

Arifa Isaković