Arifa Isaković

Nastavnička pitanja

Kriza nastavničke profesije

Ne nedostaje nastavnog kadra, nego mnogi ne žele raditi u škol...

Pojedine nezaposlene osobe nemaju položen stručni ispit, neke ne žele kratkotrajni angažman, a ne isplati im se ni plaćati zdravstv...

Arifa Isaković

Nastavnička pitanja

Ministarstvo obrazovanja zabrinuto za ment...

Knedla u grlu

Zaista je uznemirujuća lakoća prijavljivanja nastavnika za krivična djela... Ne samo da mi ne pružaju podršku, nego mi Ministarstvo...

Arifa Isaković

Obrazovna politika

Uz debate 45 vs 40 minuta

Skraćenje časa može biti korisno ili kako smo otkrili da je pr...

Na četvrtom času učenici traže odlazak u toalet ili kriomice dovršavaju užinu tako da ne ostane ništa drugo nego 15 minuta časa pre...

Arifa Isaković

Nastavnička pitanja

Implementacija bolonjskog sistema

Nastavnicima i nastavnicama treba doškolovanje ili ekvivalencija

Kako su potrošili mnogo teško zarađenih plaća na doškolovanje, možda je bolje da ne znaju da su isto to mogli steći ekvivalencijom ...

Arifa Isaković

Obrazovna politika

Još malo o reformi obrazovanja u Kantonu S...

Grlom u jagode, pa kud ko

Smjernicama iz novembra 2017. godine bile su predviđene međupredmetne teme: Učiti kako učiti, Zdravlje, Lični i socijalni razvoj, A...

Arifa Isaković

Obrazovna politika

Statistika o obrazovanju

Od brojeva do upitnika

Nastavnička zapažanja na osnovu podataka o obrazovanju iz biltena Federalnog zavoda za statistiku za 2021. godinu, ali i pitanja ko...

Arifa Isaković