Medijska kultura

Online lice škola No. 9

Mnogo zastarjelih izvještaja, planova i informacija

Andrej Arkoš

03.11.2023

Nastavljamo analizirati internet-stranice škola – one su važne jer čine da komunikacija sa zajednicom u kojoj škola djeluje bude jednostavnija.

Ilustracija: Školegijum

U devetoj sedmici školske 2023/2024. godine pregledane su stranice pet škola:

Osnovna škola Edhem Mulabdić, Sarajevo

Osnovna škola Travnik, Travnik

Osnovna škola Borisav Stanković, Banja Luka

Osnovna škola Ilići, Mostar

Osnovna škola Stari Ilijaš, Ilijaš

 

Dostupne lektire

Osnovna škola Edhem Mulabdić, Sarajevo, 26. 10. 2023, 20:55

47 bodova

Na stranici su izdvojeni linkovi na novosti, obavještenja, informacije o nastavi, produženom boravku, i statistički podaci o broju učenika i učenica, odjeljenja i nastavnika.

U rubrici O školi nalazi se Lična karta škole, misija i vizija ustanove, uz istorijat i pregled ključnih prekretnica.

Na raspolaganju su Normativni akti Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i Normativni akti škole.

Izostavljeni su formulari za žalbe i prijave i informacije o sigurnosnim mjerama.

Među sadržajima ne nalazimo izvještaje o događajima u školi.

Prikazani su raspored časova, zvonjenja, termini konsultacija za roditelje, spisak odobrenih udžbenika iz 2021/2022. i školski kalendar iz 2019/2020. godine. Nije omogućen pristup elektronskom dnevniku za roditelje.

Objavljeni su termini rada sekcija za ovu školsku godinu.

Dostupan je Okvirni plan pisanih provjera za prvo polugodište školske 2023/2024. godine.

Ponuđeni su linkovi na lektire za razrednu i predmetnu nastavu i Monografiju škole.

 

Zastarjeli izvještaji sa takmičenja

Osnovna škola Travnik, Travnik, 29. 10. 2023, 13:37

41 bod

Internet-stranica ove škole je jednostavna, sa praktično podijeljenim rubrikama i linkovima na posljednje objavljene vijesti.

Nisu navedeni ciljevi, misija i vizija škole ili izjava u kojoj se navode vrijednosti institucije. 

Izostavljeni su relevantni zakoni ministarstva, pravilnici, odluke, rješenja i zapisnici škole.

Stranica je prilagođena za mobilne uređaje i posjeduje pretraživač, dok brzina interakcije nije adekvatna.

Stranica sadrži vijesti o izletima, druženjima, i tekstove o školskim manifestacijama.

Predstavljeni su zastarjeli izvještaji sa školskih, općinskih, kantonalnih i federalnih takmičenja.

Na stranici nalazimo fotogaleriju, ali većinu fotografija nismo uspjeli otvoriti u punoj veličini.

Predstavljen je raspored nastave, termini dodatne i dopunske nastave i termini sekcija.

Nedostaje godišnji plan rada škole, raspored informativnih sastanaka za roditelje i nastavni planovi i programi.

 

Raspored za nastavnike

Osnovna škola Borisav Stanković, Banja Luka, 30. 10. 2023, 09:10

47 bodova

Uz pregled istorije navedeni su misija i vizija ustanove. Pored osnovnih kontakt-informacija dostupna je i interaktivna mapa.

Vijesti su potpune, jasne i ažurirane, ali nedostaju blagovremene najave školskih događaja.

Tekstovi su pravopisno uređeni, uz odgovarajuće fontove; pored glavnog naslova, nisu dodatno opremljeni, nepotpisani su, kao i fotografije.

Nisu dostupni relevantni zakoni i pravilnici ministarstva. Prikazani su Pravilnik o ocjenjivanju učenika, Pravilnik o pravdanju izostanaka, Protokol o vršnjačkom nasilju, Etički kodeks za radnike i učenike osnovne škole i Pravilnik o izboru i proglašenju učenika generacije.

Dostupno je uputstvo za upis đaka u prvi razred.

Stranica ne sadrži izvještaje o dešavanjima u školi tokom ove školske godine. Prolazeći kroz sadržaje nalazimo starije vijesti o postignućima učenica i učenika.

Nedostaju zasebni foto i videoalbumi koji opisuju školske događaje i aktivnosti. U galeriji se nalaze samo fotografije enterijera i eksterijera škole.

Predstavljeni su raspored časova za učenike i nastavnice za ovu školsku godinu i termini informacija za roditelje.

Izostavljeni su nastavni planovi i programi i godišnji plan rada škole.

 

Kalendar rada star dvije godine

Osnovna škola Ilići, Mostar, 31. 10. 2023, 09:00

34 boda

Dizajn ove stranice i praktična podjela rubrika nam omogućavaju jednostavnu navigaciju.

Opći podaci o školi ne sadrže kratak istorijat škole. Uz osnovne kontakt-informacije prikazana je interaktivna mapa.

Nisu dostupni zakoni i pravilnici ministarstva niti odluke, rješenja i zapisnici škole. Nedostaju formulari za žalbe i prijave, uputstva za upis đaka u prvi razred i informacije o sigurnosnim mjerama.

Prikazani su podaci o školskoj spremi nastavnica i nastavnika. Izostavljeni su i e-kontakti i termini fizičke dostupnosti.

Prikazan je dnevni raspored trajanja nastavnih sati, ali je Kalendar rada iz 2021/2022. školske godine.

U rubrici Učenički kutak nalazimo savjete za učenike, tekst o radu Vijeća učenika i članak E-učenje.

Prezentovane su informacije o izbornoj nastavi. Rubrika Roditeljski kutak sadrži tekst Pedagoški savjetnik i informacije o radu Vijeća roditelja iz 2019/2020. godine.

 

Bez informacija za đake i roditelje

Osnovna škola Stari Ilijaš, Ilijaš, 31. 10. 2023, 13:33

38 bodova

U nazivima rubrika, osim linka na stare informacije o online nastavi, nema ništa što se tačno odnosi na učenike i roditelje.

Pored opštih informacija o školi nisu navedeni ciljevi, misija i vizija ustanove.

Objavljeni sadržaji su pravopisno uredni, uz odgovarajuće fontove, dostupni prilozi su u odgovarajućim formatima.

U pravnim aktima dostupni su Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora/nastavnika i stručnih saradnika, Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, kampovanja/logorovanja, društveno korisnog rada, škole u prirodi i drugih oblika odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o inkluzivnom obrazovanju, Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, Pravilnik o javnom nadmetanju i prikupljanje ponuda javnim oglasom u postupku davanja u zakup školskih prostorija i Pravilnik o korištenju sportske sale, sportskih terena i pratećih objekata.

Među sadržajima nema vijesti o školskim dešavanjima ili uspjesima, ni fotoalbuma koji prikazuju školske događaje, prikazano je samo nekoliko fotografija školske zgrade.

Prezentovane su kratke i zastarjele informacije o školskim projektima.

Nedostaje godišnji plan rada škole, raspored nastave, nastavni planovi i programi i termini informativnih sastanaka za roditelje. 

Prikazan je raspored zvonjenja i plan pisanih provjera za prvo polugodište školske 2023/2024. godine. 

Najnovije

Online lice škola No. 23

Moguće naći i izvještaje sa pojedinih roditeljskih sastanaka

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 21

Desanki Maksimović bi bilo žao što nema informacija o uspjesima đaka

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 20

Linkovi Vijeće roditelja i Vijeće učenika vode na praznu stranicu

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 19

I dalje objave iz 2021., školski kalendar za 2021/22

Andrej Arkoš

Online lice škola No. 18

Stare greške ostale, ali je novih mnogo manje

Andrej Arkoš