Nastavnička pitanja

Eksterna matura u Tuzlanskom kantonu

Hoće l' je bit', neće l' je bit'...

Anisa Mahmutović

26.10.2023

Eksterno ocjenjivanje obezbjeđuje objektivnost i ukida svaku mogućnost subjektivnog pristupa nastavnika i pritiske roditelja ili druge koruptivne pojave.

Ilustracija: smolaw / Shutterstock.com

Iako je školska 2023/24. godina uveliko počela, osnovci i srednjoškolci u Tuzlanskom kantonu još uvijek nisu sigurni hoće li u junu 2024. godine polagati eksternu maturu.

Naime, u julu tekuće godine na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona usvojena je inicijativa zastupnice Lejle Vuković i zastupnika Smaje Mandžića (SDA) o ukidanju eksterne mature za učenike osnovnih i srednjih škola. Međutim, do promjene zakonskih procedura koje bi omogućile Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona provedbu ove inicijative nikada nije došlo, a školska godina je započela u skladu sa zakonima koji nalažu godišnju evaluaciju znanja učenika i učenica. 

Zastupnici, predlagači inicijative, u skupštinsku proceduru uputili su izmjene tri zakona: Zakon o osnovnom obrazovanju, Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju i Zakon o visokom obrazovanju. Sve izmjene se odnose na ukidanje eksterne mature. 

Inicijativu za ukidanje polaganja eksterne mature smo pokrenuli iz nekoliko razloga, a možda i najvažniji jeste smanjiti ogroman stres učenika, pa i svih ostalih koji su uključeni u obrazovni proces, izjavila je dopredsjednica Skupštine TK Lejla Vuković. Ona naglašava da nije protiv učenja, napredovanja i nadogradnje znanja i da se slaže sa provjerom, ali da se ne slaže sa činjenicom da jedan test koji obuhvata devet, odnosno četiri godine školovanja, može biti relevantan i mjerodavan pokazatelj stečenog znanja, koji može da bude presudan za daljnje obrazovanje.

Jedan od razloga koji su zastupnica Vuković i zastupnik Mandžić naveli jeste neusklađenost testova sa PISA standardima, te, kako objašnjavaju, diskriminacija djece iz entiteta RS koja ne polažu eksternu maturu i ne mogu ostvariti tu vrstu bodovanja prilikom upisa u srednje škole, odnosno fakultet. 

Podsjećanja radi, prema trenutno važećim zakonima u Tuzlanskom kantonu, za godišnju evaluaciju znanja se putem e-maila mogu prijaviti đaci završnih razreda iz cijele BiH i polagati pod istim uvjetima kao đaci iz škola Tuzlanskog kantona.

Međutim, o predloženim izmjenama Ministarstvo obrazovanja i nauke u Vladi TK još uvijek nije dalo svoje mišljenje. 

Iz Skupštine TK su stigli materijali o ovoj temi, a Ministarstvo obrazovanja i nauke TK će na osnovu toga napraviti mišljenje o izmjeni spomenutih zakona, sa kojima će javnost biti upoznata pravovremeno, stoji u odgovoru Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

Ni Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona nema više informacija. 

U ovoj situaciji ne bismo išli sa davanjima informacija izvan institucija. Probleme treba rješavati u njihovim okvirima. Mi imamo svoje stavove, prakse i obrazloženja, ali nije poželjno na ovaj način to iskazivati dok se situacija ne iskristališe, poručuju iz Pedagoškog zavoda TK.

No, predlagači inicijative su jasni – žele da se o izmjenama tri spomenuta zakona izjasni najviši zakonodavni organ, Skupština Tuzlanskog kantona.

Univerzitetska profesorica i stručnjakinja za visoko obrazovanje Lamija Tanović kaže da se radi o završnom ispitu nekog perioda školovanja koji ocjenjuju nepoznati vanjski stručnjaci, a da ostali detalji zavise od vrste škole.

Eksterno ocjenjivanje završnih ispita obezbjeđuje objektivnost i ukida svaku mogućnost subjektivnog pristupa nastavnika, kao i pritiske roditelja i bilo kakve druge koruptivne pojave. Priča o stresu je samo jedna od onih koje pokušavaju da naškode objektivizaciji procjene znanja koju eksterna matura donosi. Konačno, broj škola sa eksternom maturom se ne smanjuje, nego raste iz godine u godinu, kaže profesorica Tanović. Ona smatra da rezultati eksterne mature nikako ne umanjuju do tada postignute rezultate jer se za nastavak školovanja na univerzitetu uvažavaju svi rezultati i uz njih i rezultati eksterne mature.

Možda je za bolje razumijevanje procesa važno kazati da u Tuzlanskom kantonu trenutno ne postoji definisana skupštinska većina i da su u toku pregovori o prekompoziciji vlasti. Posljednja sjednica Skupštine TK održana je u prvoj polovini augusta 2023. godine i tada je u hitnom postupku raspravljano o UKC-u Tuzla. Do zaključenja ovog teksta nije poznato kada će biti održana naredna redovna sjednica Skupštine TK, kada bi se zastupnice i zastupnici mogli izjasniti o izmjenama tri obrazovna zakona i godišnjoj evaluaciji znanja. Ono što bi se moglo reći jeste da bi, prema važećim zakonima, eksterna matura na kraju školske 2023/24. godine trebala biti održana.

Najnovije

O odlučivanju u školama

Ko je pozicija, a ko opozicija u zbornici

Nusret Ahmetović

Konkurs za posao u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu

Diskriminatoran pravilnik i dalje na snazi

Anisa Mahmutović

Vrednovanje škola u Tuzlanskom kantonu

U eri e-dnevnika, pišimo olovkom

Smiljana Vovna

Inkluzivno obrazovanje iz perspektive nastavnice

Djeca s teškoćama sada nemaju ni obrazovanje ni rehabilitaciju

Nura Varcar

Drugi strani jezik u školama Tuzlanskog kantona

Francuski i može i ne može, ali turski može svakako

Smiljana Vovna