Obrazovna politika

Broj časova maternjeg jezika u srednjim školama u Zeničko-dobojskom kantonu

Dva sata sedmično za funkcionalnu pismenost nije dovoljno

Mirza Herco

19.08.2021

Učenice i učenici nemaju priliku da kroz temeljitu diskusiju i raspravu o temama iz književnih djela unaprijede svoje verbalne i kognitivne sposobnosti.

Ilustracija: Evtushkova Olga / Shutterstock.com

Obrazovne vlasti u Zeničko-dobojskom kantonu su, uz podršku EU, krenule u reformu kurikuluma za osnovne škole i gimnazije. Povod je, vjerovatno, loš rezultat naših učenika na PISA testiranju 2019. godine. Kurikulumi su u fazi javne rasprave, još je neizvjesno da li će donijeti nešto novo, ali je meni, između ostalog, zanimljiv broj nastavnih sati maternjeg ili bosanskog/srpskog/hrvatskog jezika.

Sada gimnazijalci imaju četiri sata sedmično dok ne dođu do razreda s izbornim predmetima, kada imaju od tri sata na matematičko-informatičkom, prirodnom, sportskom i društvenom području, preko četiri na pedagoškom do pet sati sedmično na jezičkom području. U srednjim tehničkim i stručnim školama broj časova je neujednačen: ekonomska i tehnička u prvom, drugom i trećem razredu imaju po tri, a u četvrtom dva sata sedmično; rudarska tehnička u prvom i drugom razredu po tri, a u trećem i četvrtom dva časa; u elektrotehničkoj školi tokom četiri godine imamo po dva časa sedmično, kao i u svim stručnim školama.

Uvidom u predloženi kurikulum koji je moguće pronaći na web-stranici Ishodi učenja možemo uočiti da se neće mijenjati fond sati ni u osnovnim školama, a ni u gimnaziji. Promjena neće biti ni u tehničkim školama jer – nisu obuhvaćene reformom te će i dalje raditi po nastavnom planu i programu iz 1995. godine!?

Potpuno je nejasno kojom logikom su se vodili kreatori kurikuluma i nastavnih planova te zašto, recimo, u rudarsko-geološkoj školi ili ekonomskoj tehničkoj školi ima više časova maternjeg jezika nego u elektrotehničkoj? Vjerovatno u rasporedima, kurikulumima i planovima i programima nije bilo više mjesta?! U elektrotehničkoj školi tokom četiri godine ima više stručnih predmeta, pa je ostalo manje mjesta za jezik i književnost? Kako god, očito je da se ovim planom, naslijeđenim iz nastavnih planova SFRJ, niko nije ozbiljno bavio.

Prema dostupnim podacima, osnovci u Francuskoj imaju 12 časova maternjeg jezika, u Njemačkoj 9, Grčkoj 9,61, Švedskoj 7,9, Rusiji i Japanu po 7, u Danskoj 6,75, Bugarskoj 6,5 i Austriji 5,75 časova maternjeg jezika sedmično.

Zašto se pozivam na PISA testiranje? Učenice i učenici su tada radili test iz matematike, prirodnih nauka i čitanja. Na osnovu njihovih odgovora ocjenjivana je kreativnost, saradnja, inovativnost, kritičko razmišljanje. Da li fond sati maternjeg jezika i književnosti koji imaju učenici i učenice u Zeničko-dobojskom kantonu može kod njih potaknuti ili razviti kreativnost, inovativnost i kritičko razmišljanje? Da li su dva časa sedmično dovoljna? Kao nastavnik BHS jezika odgovorno kažem ne! Kako u tako malo časova strpati pismene zadatke, pripreme i ispravke, testove, lektire i obrade novih sadržaja? Nikako. Šta se može uraditi za to vrijeme, još u vremenu online COVID-19 nastave sa skraćenim časovima? To je 70 časova u toku nastavne godine. Sve to u praksi izgleda kao grebanje po površini kada je riječ o pojedinim nastavnim sadržajima. Taj nedostatak časova se najjače odražava prilikom obrade lektire, koja je, ustvari, temelj na kojem se razvija kritičko mišljenje i koja je ključna za razvoj učeničkih kompetencija. Učenici i učenice nemaju priliku da kroz temeljitu diskusiju, odnosno raspravu o temama iz književnih djela, koje su veoma često vezane i za sadašnjost, unaprijede svoje verbalne i kognitivne sposobnosti.

Da li je za gimnazijska izborna područja, izuzev pedagoškog i jezičkog, dovoljno tri časa sedmično da bi učenici postali funkcionalno i pravopisno pismeni? Rezultati su pokazali da, očito, nije. Da li se nastavnici/e trebaju samoinicijativno posvetiti određenim nastavnim temama zanemarujući druge, odnosno fiktivno upisivati jednu nastavnu jedinicu, a obrađivati onu koju smatramo važnijom?

Sve govori da je reforma kurikuluma neophodna, a kad se već pripremaju novi planovi i programi – zgodan je trenutak da skrenemo pažnju na fond sati maternjeg jezika jer nije fer, a ni zakonski da se nastava svede na nastavničku inventivnost u realizaciji nastavnog plana i programa. Možda je ovo pravi trenutak da kreiramo neka nova sistematska rješenja? Da li društvu trebaju samo, da citiram Georgea Carlina, poslušni radnici i radnice koji će znati obavljati svoj posao ne razmišljajući mnogo o drugim stvarima ili pismene građanke i građani.

Najnovije

Posjete spomen-obilježjima grade nekulturu sjećanja

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS krši Dejtonski mirovni sporazum

Mumić Iskra

Standardno loša provedba standarda

Neke škole prazne, neke prenapučene

Fontoplumo

Izbijanje iz pojma

Ne vjeruj načelnicima ni kad darove nose...

Svjetlana Nedimović

Povodom poziva nastavnicima/ama da prijave greške u udžbenicima

Sedlanje mrtvog konja

Nenad Veličković

Besplatni udžbenici u Kantonu Sarajevo

I ove godine milioni za neupotrebljive udžbenike

Nastavnica na raspustu