Metodika

Konceptualni testovi u nastavi

Provjera znanja bez imena i ocjene

Maksuda Muratović

10.11.2020

Učenici ne osjećaju pritisak i slobodniji su u rješavanju zadataka, a samim tim im pokazujemo da ne idu u školu samo da dobiju ocjenu.

Foto: Pixabay

Kao nastavnica svakodnevno, prije izlaska pred đake online ili u učionici, smišljam nove pristupe i tražim način da ih inspirišem i učenje im učinim privlačnim i važnim. U tom procesu često razmišljam gdje griješimo, jer su nam rezultati PISA testa pokazali da učenici u BiH imaju problem sa razumijevanjem gradiva koje uče u školi. To je i nas, nastavnice, podsjetilo da očito ne provjeravamo konceptualno razumijevanje onoga što predajemo! Tako sam shvatila da tradicionalne provjere znanja i tradicionalni način predavanja ignoriše nerazumijevanje! Očito ne posvećujemo dovoljno pažnje predznanju đaka i njihovoj sposobnosti da razumiju ono o čemu slučaju i što čitaju. Nepostojanje tog predznanja ili sposobnosti razumijevanja određenih pojmova onemogućava nadogradnju znanja i dovodi do razvoja učeničkih zaključaka koji nisu u skladu s naučnim spoznajama. A onda sam se zapitala šta nastavnici u svijetu rade drugačije od nas.

Koriste konceptualne testove!

Konceptualni testovi važan su alat u nastavi jer se pomoću njih provjerava da li su učenice shvatile nastavnu jedinicu, da li ste im dobro objasnile nastavnu jedinicu, da li su razumjele i zapamtile ono što je važno i da li su usvojile ispravne koncepte. Ti testovi sadrže kvalitativna pitanja koja imaju zadaću da provjere, uoče i prepoznaju pogrešne pretkoncepcije učenika. Pitanjima se provjerava razumijevanje određenih pojmova i ne zahtijevaju nikakav oblik računanja. Ponuđeno je više odgovora, od kojih je jedan tačan, dok pogrešni predstavljaju najzastupljenije miskoncepcije. Konceptualni testovi, iako postoje zahvaljujući nastavnicima koji ulažu vrijeme i trud da unaprijede nastavu, još nisu zaživjeli u našim školama, a jako su dobar alat u online nastavi. Nastavnice ne možemo natjerati da ih koriste, ali je važno da uoče korisnost ovog oblika provjere znanja.

Na internetu postoje baze podataka s konceptualnim pitanjima iz fizike, hemije ili biologije, i besplatne su. Jedna takva baza je ona profesora Erica Mazura, a dostupna je na galileo.harvard.edu. Neki od autora ovih baza testova spremni su i na saradnju. Marjan Zadnik sa Curtin univerziteta u Zapadnoj Australiji mi je, nakon što sam mu poslala e-mail, odgovorio vrlo srdačno i poslao test koji je kreirao. Bio je sretan i zahvalan što se neko sa Balkana bavi konceptualnim testovima i tražio je da mu rezultate istraživanja svojih učenika i učenica pošaljem, što sam i uradila.

Konceptualne testove počela sam koristiti u svom radu sa studentima Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli, na Odsjeku fizika, i sa đacima JU Gimnazija Živinice. Moje analize pokazuju da je razumijevanje temeljnih koncepata uglavnom na niskom nivou, da studentice i učenici imaju problem da razumiju koncept, ali ipak na svakom od tih zadataka ostvaruju bolji uspjeh. Sada pripremam testove za provjeru znanja o zvuku i električnoj struji. Većina se nalazi na internetu, na engleskom jeziku, i besplatni su. Radujem se mogućnosti da ih koristim jer sam uvidjela da đaci reaguju pozitivno: vole promjene i inovacije u nastavi, često pitaju kakvo im iznenađenje pripremam za sljedeći čas...

Ovi testovi su anonimni. Ne ocjenjuju se, već samo pokazuju znanja učenika. Tako oni ne osjećaju pritisak i slobodniji su u rješavanju zadataka, a samim tim im pokazujemo da ne idu u školu samo da dobiju ocjenu. Istovremeno, nastavnica može, kada otkrije da đaci imaju velikih poteškoća s nekom nastavnom jedinicom, organizovati dodatnu nastavu za slabije, promijeniti metodu rada, uvesti dodatne oglede, otvoriti diskusiju na zadatu temu, iskoristiti prednosti novih tehnologija, poput interaktivnih samoučećih programa, virtualnih eksperimenata i slično. Treba samo željeti prenijeti znanje i imati malo strpljenja!

Najnovije

Smernice u praksi

Mi smo smernice prihvatili, jel tako, Danice?

Ružica Marjanović

Obrazovanje očima i srcem jedne mame

Čas može biti i kombinovan

Fontoplumo

Bingeing kao lijek za nestrpljivost

Pažnja učenika i studenata na mikro i makroplanu

Samir Lemeš

Obrazovanje očima i srcem jedne mame

Njezino veličanstvo – prezentacija

Fontoplumo

Kad provjera znanja krene krivo

Djedovina

Sifet Karalić