Nova čitanja

Filozofija na baušteli, dvanaesti čas

Fukare

Ferhat-beg Vuković

02.07.2019

U jednom trenutku se pojavljuje velika kolona u crnim majicama na kojima je kao amblem crvena zvijezda petokraka. Evo problema, konstatuje Ličina.

Foto: Školegijum

Spoznaja je utvrđivanje istine. To je djelatnost utvrđivanja i ujedno rezultat te djelatnosti. Taj rezultat spoznaje naziva se znanje. Spoznaja je jedno od osnovnih svojstava čovjeka kao čovjeka, jedan od osnovnih oblika u kojima se on potvrđuje kao čovjek, odnosno jedan od bitnih načina njegova života i opstanka. Dok su u nekim oblicima čovjekova duševnoga doživljavanja izraziti subjektivni momenti, u spoznaji se sadržano nastojanje (htijenje) da se otkrije ono nešto što važi objektivno, što važi za sve ljude, nešto što je iznad subjektivnog, pojedinačnog doživljavanja. A upravo znanje kao rezultat spoznaje odlikuje potpuna sigurnost (za razliku od vjerovatnosti), odnosno objektivno utemeljena uvjerenost u istinitost onoga što se tvrdi. (Boris Kalin, Povijest filozofije s odabranim tekstovima filozofa, XXII izmjenjeno i dopunjeno izdanje, Školska knjiga Zagreb, 1998, str. 43.)

U teoriji, uposlenik privatne Agencije za zaštitu ljudi i objekata koji je zavšio noćnu smjenu ne angažuje se na novim zadacima u toku narednog dana jer mu je on prema ugovoru određen za odmor. U praksi, koja nije zanimljiva za čitanje i koja je opštepoznata, nije tako: za radnika koji nije budžetski korisnik odmora nema. Naredba je jasna: sutra u 14 sati zborno mjesto u krugu firme. Obući interventnu uniformu. Putovanje: Sarajevo – Tuzla. Cilj djelovanja: dvorana Mejdan, Tuzla, obezbjeđenje košarkaške utakmice.  U tri automobila, uključujući i blindu (blindirani kombi za prevoz novca) se ukrcavaju po petorica zaštitara.  Kao i u svim privatnim firmama mjere štednje su uvijek prioritet naspram mjera udobnog putovanja radnika. Neudobno putovanje (zbog gužve u prevoznim sredstvima), nakon samo par sati sna između sinoćnje smjene i polaska na teren, se završava nakon odprilike tri i pol sata. Stižemo pred dvoranu Mejdan i prema unaprijed dogovorenim pozicijama se raspoređujemo.

Mogućnost u koju svi polažemo nade je da će navijača biti malo i da neće biti nasilja. Prvenstveno - preumorni smo i malobrojni ispod svakog nivoa koji je potreban za adekvatno obezbjeđenje.

Moja pozicija: kontrola navijača na ulazu. Shodno proceduri: detaljan pretres, oduzimanje nedozvoljenih rekvizita, provjera karata.  Mrak se lagano spušta na grad soli a navijači – posjetitelji kvalifikacione utakmice pristižu u intervalima. Na kontroli ulaza su samo dva zaštitara, moja malenkost i kolega Ličina. Ulazak navijača u početku teče solidno. Ali ne lezi vraže! U jednom trenutku se pojavljuje velika kolona u crnim majicama na kojima je kao amblem crvena zvijezda petokraka. Evo problema, konstatuje Ličina. Iskustva sa ovakvim manifestacijama smo obojica imali već dovoljno, pogotovo sa navijačima koji znaju biti pod dejstvom raznih vrsta opijata.

Za one koji nisu upoznati sa procesom na posjećenijim sportskim manifestacijama - potrebno je imati i predkontrole i kontrole, znači najmanje šest do osam zaštitara po ulazu. Sada smo se zatekli u pat-poziciji, ali na iznenađenje i moje i Ličinino, iz kolone se izdvaja jedan navijač i prilazi nam: Mi smo Fukare, navijači tuzlanske Slobode. Svi imaju uredne karte, a prilikom pretresa ne prave nikakve probleme kada im oduzimamo uistinu malobrojne nepropisne, odnosno nedozvoljene predmete. Tako miran ulaz toliko velike skupine navijača ni, ja ni Ličina ne pamtimo. 

Nakon veoma brzog i krajnje efikasnog prolaska cijele kolone moj kolega zaključuje: Vidiš, ko bi rekao, ove Fukare su najnormalniji navijači kod nas.

Zato i jedini navijaju za Slobodu, dodajem.

 

Pitanja za vježbu:

Čega je rezultat znanje zašto je ono važno za čovjeka kao čovjeka?

Da li je pretres vrsta spoznaje?

Da li je poenta teksta rezultat subjektivnog ili objektivnog momenta?

Najnovije

Ovaj svijet se preporađa

Marina Stojaković

Stripovi u nastavi veronauke u srednjim školama

Poruka dečaka iz pakla: Hellboy

Dejan Ilić

Kako radi grad

KJKP Rad – Front u pozadini

Irhad Suljić

Kako radi grad (3)

Dio nas kojeg se svakodnevno odričemo (Vodovod i kanalizacija, 2. dio)

Irhad Suljić

Pametno u pandemiju (6)

Najbolje rukavice su one za pranje mozga