Nastavnička pitanja

Kad je test?

Učenici vole, nastavnici baš i ne, a roditelji i ne znaju

Merima Ražanica

01.02.2018

Kalendar pisanih provjera mora biti dostupan i djeci i roditeljima

panitanphoto/Shutterstock.com

Nema roditelja koji se nije bar jednom zapitao koliko je provjera znanja u jednom danu ili jednoj sedmici dozvoljeno ili poželjno i koliko puta dnevno učenik smije biti usmeno ispitan? Odgovor na ovo pitanje nalazi se u Pravilniku o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo koji je usvojen i objavljen 2016. godine. Primjena je započela sa prvim polugodištem školske 2017/2018. godine.

Pravilnikom su propisane dvije usmene provjere tokom dana, odnosno jedna ukoliko razred tog dana ima i pisanu provjeru znanja, jedna pisana provjera znanja tokom jednog dana i dvije tokom sedmice. Definisane su kratke i redovne pismene provjere znanja, te obaveza nastavnika da najmanje pet dana unaprijed najavi održavanje opisane provjere. Prema Pravilniku su nastavnici bili obavezni da na prvom roditeljskom sastanku informišu roditelje o njegovim odredbama, a učenike na časovima odjeljenske zajednice.

Naime, sastavni dio Pravilnika je Okvirni kalendar pismenih provjera koji je osmišljen tako da zbrku i stres kontrolnih radova i pismenih zadaća dovede u red i da se stane u kraj slučajevima da učenice u jednom danu imaju po dva testa iz različitih predmeta, ponekad čak uz dodatna usmena ispitivanja. Kalendar bi trebao olakšati snalaženje u rasporedu testova i pisanih zadaća nastavnom kadru i djeci, a roditeljima omogućiti praćenje školskih obaveza djece i pomoć pri planiranju vremena. Ovaj bi dokument trebao biti okačen na školskoj web-stranici i u prostorijama škole dostupnim učenicima i roditeljima, trebao bi se redovno obnavljati i sadržavati sve vrste pisanih provjera u toku jednog polugodišta za sva odjeljenja škole.

 

Screenshot: ospofalici.edu.ba
Screenshot: ospofalici.edu.ba

 

Ima li vaša škola Kalendar?

Iako je od objavljivanja Pravilnika prošlo oko godinu i pol dana, a od primjene već čitavo polugodište, početkom 2018. od 79 osnovnih škola u Kantonu Sarajevo, i privatnih i javnih (šesnaest škola su privatne, strane ili specijalizirane i nisu obavezne pridržavati se svih odredbi Zakona o osnovnom obrazovanju, pa ni objaviti kalendar), 45 škola je na svojim internet-stranicama objavilo ovaj dokument. Preostalih osamnaest škola nema objavljen kalendar: njihove web- stranice nisu aktivne ili su u izradi pa im se nije moglo pristupiti ili imaju link na kalendar, ali je on slijepa ulica. Na pojedinim školskim stranicama je objavljen Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo koji propisuje postojanje i dostupnost kalendara pismenih provjera, ali kalendara nema.

Na većini stranica na kojima je kalendar objavljen – teško ga je naći. Na nekim stranicama je u sekciji za roditelje koja se obično zove Kutak za roditelje, na nekim u sekciji za učenike, a negdje u najnovijim vijestima ili među fotografijama kao vijest od jednog reda koju je skoro pa nemoguće uočiti pri skrolanju. U nekim je školama, kao kalendar, objavljena samo informacija o tome u kojim mjesecima će biti održane pisane provjere znanja.

Šta kažu djeca?

Učenici uglavnom znaju da kalendar treba postojati, o tome su ih obavijestile razrednice i razrednici na početku školske godine. Slažu se da je koristan, ali im često nije dostupan jer je, kako kažu, u nekim školama okačen u zbornici u koju oni ne smiju ulaziti. S druge strane tvrde da i dalje imaju po dvije pismene provjera znanja u jednom danu.

Učenica prvog razreda Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn na web-stranici škole nije našla kalendar.

Kod nas je kalendar u holu škole, ali nisam sigurna da je i na web-u, ja nisam našla. Najgore je što mi ne smijemo ulaziti u zbornicu bez dopuštenja, ali nam nastavnici najave testove, kaže.

Učenica osmog razreda OŠ Mula Mustafa Bašeskija ne zna za kalendar.

Mi nekada imamo i po četiri testa u sedmici. Žalimo se, a onda neki nastavnici kažu da će nas ispitati i onda ocjene budu još gore, kaže.

Učenik šestog razreda OŠ Ćamil Sijarić kaže da nemaju često prekobrojne provjere.

Pa nije baš često da imamo dvije pismene u jednom danu, ali imamo na primjer jednu pismenu zadaću i jedan test. Nastavnica bosanskog nam je to opravdala riječima da pismenu treba samo sastaviti i da tu nema pitanja i gramatike, kaže.

 

Screenshot: oscausevic.edu.ba
Screenshot: oscausevic.edu.ba

 

A nastavnice?

Nastavnice i nastavnici kažu da je njima ovaj kalendar koristan i slažu se da ovakav sistem planiranja i objavljivanja umanjuje nivo stresa kod učenika i da ga djeca uveliko koriste, ali i oni sami jer ih podsjeća za kada su provjere najavili oni, a kada njihove kolege. Naglašavaju da je ovaj princip dobar za učenike, ali imaju i primjedbe.

Mana ovakvog načina planiranja kroz kalendare je da narušava kontinuitet učenja pojedinih predmeta kod pojedinih učenika koji uče samo dan-dva pred planirano testiranje, kaže učiteljica u OŠ Isak Samokovlija.

U Pravilniku ne piše da Ministarstvo na bilo kakav način provjerava obaveze škole vezane za kalendar, pa zbog škola koje nisu izvršile svoju obavezu - pravilnik je na ovoj adresi.

Sretno u drugom polugodištu :-)

Najnovije

Dnevnik nastavnika

Lektira na staklenim nogama

Anes Osmić

Još jedan okrugli sto o obrazovanju, izvještaj

n 4- za 10+

Nenad Veličković

Traže bolji status

Adnan Pečković

Potisnuti incidenti u obrazovanju u Brčkom

Nacionalizam ili samo ljubav prema učiteljici

Adnan Pečković

Fotokopiranje fotokopije fotokopijine fotokopije

Enes Kurtović