Odgojni aspekti

Kao mačka oko vruće kaše

Pravo na pobačaj

Školegijum redakcija

30.05.2017

Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje iz Zagreba sprovodi kampanju “Moja stvar, moj izbor – Vrijeme je da saznaš više” s ciljem da informira mlade i potakne ih na promišljanje o seksualnosti, reproduktivnim i seksualnim pravima i zdravlju.

Foto: Flickr / William Murphy

Ako je nešto u našem društvu vruća tema, onda je to pravo na abortus ili prekid trudnoće. U raznim raspravama spominju se zabrane i ograničenja, a često se u diskusiji zaboravljaju žene i djevojke koje se sa cijelom situacijom moraju nositi. Neželjene trudnoće među srednjoškolkama također nisu rijetkost. Ako želimo spriječiti neželjene trudnoće, onda moramo educirati mlade i razgovarati sa njima o sigurnom seksu. O tome govori drugi po redu video u kampanji  Moja stvar, moj izbor – Vrijeme je da saznaš više koju sprovodi CESI u cilju informiranja mladih i poticanja promišljanja o pitanjima seksualnosti, reproduktivnim i seksualnim pravima i zdravlju.

Djevojke i žene koje se odluče na pobačaj su dodatno stigmatizirane u našem društvu što je – kako je objašnjeno u videu – potpuno apsurdno jer je pobačaj legalna stvar već četrdeset godina i to prema Zakonu o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodu odlučivanja o rađanju djece. Većina trudnoća u ranoj životnoj dobi su neplanirane i neželjene, a kada mladi stupaju u seksualne odnose obično to ne čine da bi zasnovali porodicu i imali dijete. No, kada već dođe do trudnoće valja donijeti odluku koja će uveliko uticati na budućnost. Odluka o abortusu ovisi o zdravstvenim, ekonomskim i društvenim mogućnostima, o željama i planovima za budućnost, ali i o moralnim stavovima i svjetonazorima. Za neke žene prekid trudnoće je apsolutno neprihvatljiv, za neke je u tom trenutku abortus jedino rješenje, a treće nisu sigurne šta uraditi. Ono što sve djevojke u tom trenutku trebaju jeste podrška i otvoreni razgovor o mogućim rješenjima.

U videu koji vam danas donosimo možete na otvoren i senzibilan način saznati više o pravu na pobačaj – pravo na slobodno odlučivanje o rađanju djece temeljno je ljudsko pravo i omogućuje ženi da samostalno odlučuje o tome hoće li začeti ili neće, hoće li roditi ili neće, te s kim, kada i koliko će djece imati. Žene u svim državama članicama Europske unije imaju pravo na pobačaj u ranom stadiju trudnoće, osim u Poljskoj, Irskoj i na Malti. Zabraniti ili otežati medicinsku uslugu pobačaja znači odnositi se prema ženi okrutno, nehumano i ponižavajuće. Zabrane i prisile ne dovode do smanjenja broja pobačaja, već ugrožavaju živote i zdravlje žena te najviše pogađaju mlade i siromašne žene. Pravo na izbor postoji kada osoba ima pristup informacijama, seksualnoj edukaciji na znanstvenim temeljima, besplatnoj i pouzdanoj kontracepciji, zdravstvenim uslugama vezanim za reproduktivno zdravlje, uključujući i siguran i dostupan pobačaj.

Više o pravu na pobačaj pogledajte ovdje.

O videu prethodnom videu nastalom u okviru iste kampanje pročitajte ovdje.

Najnovije

Intervju sa spremačicama

Higijena međuljudskih odnosa

Anes Osmić, Merima Ražanica

Inovativna nastava

Pjeskoviti nauk

Hana Huskić

Glas roditelja

S nejakih pleća države u školske ruksake!

Damir Dvorniković

Djeca na ulici

Da li je ulica brižnija od države?!

Ines Haskić

E-espresso

Šta roditelji moraju znati o mikrobima

Školegijum redakcija