KS: Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS o spornom udžbeniku - Izdavaču protest, Federalnom ministarstvu akt za reviziju

U vezi udžbenika Društvo za 5. razred osnovne škole, izdavača "Bosanska knjiga", u kojem je navedeno da je "Bosna i Hercegovina samostalna, nezavisna, suverena državna zajednica njenih konstitutivnih naroda s demokratskim državnim uređenjem", Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo informira javnost da se ovaj udžbenik nalazi na spisku odobrenih udžbenika Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku, te da je odobren 2008. godine... Press MOO KS, 12.09.2023.