FBiH: Općina Kupres pomaže svoje maturante

Navedena sredstva će se isplatiti maturantima koji u školskoj 2022/2023 godini završavaju školsko obrazovanje, a imaju prebivalište na području općine Kupres, kazao je Mioč... Portal Večernji list, 26.05.2023.